Zoek in de site...

Hooglerarenraad

Het Hooglerarenoverleg dient als klankbordgroep van het dagelijks bestuur met betrekking tot alle zaken die de afdeling en opleiding Tandheelkunde betreffen. Het Hooglerarenoverleg wordt voorgezeten door het afdelingshoofd. De vergaderingen zijn niet openbaar.

Samenstelling:

Dagelijks Bestuur:

prof. dr. H. de Bruyn (voorzitter)

mw. drs. F van der Heu (bedrijfsleider)

Biomaterialen:

prof. dr. ir. S. Leeuwenburgh

Parodontologie:

prof. dr. H. de Bruyn

Implantologie:

prof. dr. H. de Bruyn

Orale Functieleer en Restauratieve Tandheelkunde

prof. dr. B.A.C. Loomans

Orthodontie en Craniofaciale Ontwikkeling:

prof. dr. J. Schols

Cariologie en Endodontologie:

prof. dr. M.C. Huysmans

Kwaliteit van Mondzorg

prof. dr. S. Listl