Zoek in de site...

Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA) vormt net als Tandheelkunde een afdeling binnen het Radboudumc. Vanwege de grote betrokkenheid van MKA bij het onderwijs Tandheelkunde staat deze afdeling apart genoemd in dit hoofdstuk. 

Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA) is de discipline, die zich bezighoudt met de diagnostiek en de (chirurgische) behandeling van afwijkingen in het hoofd- halsgebied. Meer specifiek betekent dit dat er aandacht is voor de oncologische zorg in het hoofd-halsgebied, de aangezichtschirurgie, de behandeling van aangeboren afwijkingen, orthognatische chirurgie, implantologie, preprothetische chirurgie, dento-alveolaire chirurgie, kaakgewrichtschirurgie en voor traumatologie in het hoofd-halsgebied.

Naast de patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek is er vanuit de afdeling MKA-chirurgie van het Radboudumc tevens veel aandacht voor opleiding (arts-assistenten in opleiding tot MKA-chirurg) en onderwijs ( studenten Tandheelkunde en Geneeskunde).

Studenten Tandheelkunde krijgen in zowel de bachelor als master theoretisch onderwijs vanuit de afdeling MKA-chirurgie. Daarnaast wordt praktijkonderwijs aangeboden in de vorm van een intern coschap van drie weken op de afdeling MKA-chirurgie van het Radboudumc  (M1-jaar) en een extern coschap van vier weken bij een  afdeling MKA-chirurgie in een perifeer ziekenhuis (M3-jaar) in Arnhem, Breda, Enschede, Helmond of Rotterdam. Gedurende deze coschappen wordt de student actief betrokken bij de werkzaamheden op de polikliniek en in de operatiekamers om zo de noodzakelijke inzichten te verwerven en praktische ervaring op te doen. Aan het eind van de beide coschappen wordt de student onder andere in staat geacht eenvoudige chirurgische ingrepen uit te kunnen voeren.

Ten slotte bestaat voor een beperkt aantal studenten de mogelijkheid tot het volgen van onderwijs in het chirurgisch profiel. Zie voor meer informatie elders in deze studiegids.

Meer informatie en contactgegevens vindt u via deze link.