Zoek in de site...

Tandheelkundig StudentenOverleg (TSO)

Het tandheelkundig studentenoverleg (TSO) is een vergadering van vijf of zes studenten tandheelkunde met het dagelijks bestuur en de opleidingsdirecteur over algemene studentenaangelegenheden.
Onderwijszaken worden in de daarvoor bestemde onderwijsoverlegorganen besproken. Het TSO biedt o.a. de mogelijkheid om zaken te bespreken waarvoor in andere overlegorganen geen gehoor wordt gevonden. De vergaderingen zijn in principe openbaar.
Op verzoek kan de voorzitter het woord verlenen aan personen op de publieke tribune.

Dagelijks Bestuur: prof. dr. Hugo de Bruyn (voorzitter)
mw. drs. Femke van der Heu (bedrijfsleider)
Opleidingsdirecteur: dr. Wil van der Sanden
Studentlid: dhr. Jan van Hooft
Studentlid: mw. Celeste Janssen
Studentlid: dhr. Koen den Brok
Studentlid: mw. Femke Kloot
Studentlid: mw. Ohlin Cremers
Studentlid: mw. Carlijn Flapper