Zoek in de site...

VKO

Leerdoelen

De vrije keuzeruimte is bedoeld om je al in het tweede jaar (Q5 t/m Q8) van je studie de kans te bieden om een eigen profiel te ontwikkelen. Voor GNK en THK studenten is hier 5EC voor gereserveerd en voor BMW studenten 7EC. In de Vrije Keuzeruimte geef je vorm aan een persoonlijk leerplan met verdiepend/verbredend onderwijs over zelf gekozen, gezondheidsgerelateerde thema’s en/of algemene academische vaardigheden, die niet of onvoldoende in de bestaande leerlijnen worden aangeboden.

De VK kent wel de volgende overkoepelde doelstelling (hoofddoelstelling): Je ontwikkelt vaardigheid voor self-directed, lifelong learning door in de Vrije Keuzeruimte zelf een onderwijs leerplan in te richten.

Overige leerdoelen binnen de VK zijn volledig afhankelijk van het programma dat de student zelf kiest. Iedere keuzemodule kent immers haar eigen leerdoelen. Bij iedere keuzemodule dient de toets als instrument om te bepalen of de student de leerdoelen heeft behaald.

Onderwijsonderdelen

Je kiest zelf je eigen onderwijsactiviteiten. Op Brightspace is een platform ingericht waar je Vrije Keuzemodules kunt vinden die binnen de Medische faculteit worden aangeboden. Het is natuurlijk niet nodig om je te beperken tot dit aanbod, je kunt ook onderwijs bij andere faculteiten volgen. Op Brightspace is alle informatie te vinden over de afspraken hieromtrent en de rol van de commissie vrije keuzeruimte hierin.

Alle vrije keuzeactiviteiten moeten voldoen aan het volgende inhoudelijke criteria:

  • Het gaat om een cursus, dwz een samenhangend geheel van leeractiviteiten, op academisch niveau met een omvang van minimaal 1 EC.
  • Het onderwijs geeft op bachelorniveau verdieping/verbreding t.a.v. bestaande leerlijnen. Met andere woorden: de stof komt niet (met dezelfde diepgang) aan bod in de rest van het Bacheloronderwijs.
  • Het onderwijs wordt verzorgd door één of meer docenten van universiteit of umc, conform van te voren vastgestelde leerdoelen en een daarbij passend leertraject
  • Aan het eind van de module wordt met een formele toets vastgesteld of de deelnemende student de betreffende leerdoelen heeft behaald.

Vrije keuzemodules die binnen de medische faculteit worden aangeboden voldoen daarnaast ook aan de volgende criteria:

  • de student leert over gezondheidsrelevante thema’s en/of leert algemene academische vaardigheden
  • het onderwijs moet relevant zijn voor je ontwikkeling tot (bio)medisch professional

Relatie met andere modules:

De relatie met ander onderwijs hangt af van de gekozen Vrije Keuzemodules. Vrije Keuzemodules behoren Verdiepend of Verbredend te zijn in relatie tot de rest van het curriculum.