Zoek in de site...

Toelating en selectie

Voor meer informatie over toelating tot het bachelorprogramma Tandheelkunde wordt verwezen naar bijlage I van de Onderwijs- en Examenregeling 2022-2023 (bachelor).