Zoek in de site...

Bachelor- en masteropleiding

Overzicht contacturen in bachelor- en masteropleiding
De opleiding tot tandarts duurt zes jaar en bestaat uit een driejarige bacheloropleiding en een driejarige masteropleiding.

Het eerste jaar van de bacheloropleiding (B1) heeft als doel selectief en representatief te zijn: in het eerste jaar van de opleiding wordt een goed overzicht geboden van wat het totale opleidingsprogramma behelst en worden studenten getoetst op hun capaciteiten om de opleiding met succes te kunnen voltooien. Het onderwijs is vergeleken met latere jaren meer theoretisch van aard en er ligt een sterk accent op de medische basisvakken. 

Na B1 gaat de student verder met de overige twee jaar (B2 en B3) van de in totaal driejarige bacheloropleiding. Aan het bachelordiploma Tandheelkunde op zichzelf is geen civiel effect verbonden: om het beroep van tandarts te kunnen uitoefenen moeten studenten zowel hun bachelordiploma als hun masterdiploma behaald hebben. Bachelor- en masteropleiding hebben elk een eigen onderwijs- en examenregeling (OER).

Bij de doorstroom van bachelor- naar masteropleiding wordt aan de RU een strenge norm gehanteerd, de zogenaamde "harde knip". Studenten die in de masteropleiding willen instromen dienen eerst hun volledige bachelordiploma behaald te hebben.
Door de coronaperikelen van de afgelopen jaren, wordt er ook 2022-2023 weer een uitzondering op deze regel gemaakt. Voor meer informatie over deze “zachte knip” kun je de master-OER raadplegen. 

Contacturen in bachelor en master
Het aantal contacturen in een studiejaar wordt hier gedefinieerd als het totaal aantal studie-uren (1680 per studiejaar) minus het aantal uren zelfstudie. Contacturen omvatten dus alle onderwijswerkvormen (hoor- en responsiecolleges, werkgroepen, diverse soorten practica en theoretische toetsen), behalve de zelfstudieopdrachten en verplichte leeropdrachten. Omdat de opleiding tot tandarts een praktisch karakter heeft door de behandeling van patiënten, worden ook de practica-uren hier vermeld. In de bacheloropleiding betreft het hoofdzakelijk preklinische practica (PKP), ter voorbereiding op de daadwerkelijke patiëntenbehandeling (klinische practica, KP), die voor het grootste deel in de masteropleiding wordt uitgevoerd. Een overzicht van practica- en contacturen wordt gegeven in onderstaande tabel.

Totaal contact

Gemiddeld aantal contacturen per week

Totaal uren

Totaal B1

743

19

1680

Totaal B2

752

19

1680

Totaal B3

709

18

1680

Totaal M1

943

24

1680

Totaal M2

864

22

1680

Totaal M3

875

22

1680

Overzicht contacturen in bachelor- en masteropleiding
Doordat veel blokken gedurende langere periodes geprogrammeerd worden (en dus niet als compacte blokken), zijn de genoemde uren min of meer evenredig verdeeld over het totale studiejaar.

In het tweede en derde jaar van de masteropleiding (M2 en M3) is het aantal contact- en practicumuren afhankelijk van het gekozen profiel. Ook zijn in het kerncurriculum van deze laatste twee jaar enkele stages geprogrammeerd uiteenlopend in contacturen.