Zoek in de site...

Contactinformatie portiersdienst en behandelzalen

De portiersdienst wordt verzorgd door het Servicebedrijf (SB) van het Radboudumc.

Portiers tandheelkunde

T:

(024) 361 41 27

Op de klinische behandelzalen 1 en 2 en preklinische zaal 3 pakken studenten zelf hun instrumentarium. Op behandelzaal 1 en 2 leveren ze dit instrumentarium na gebruik in bij de inname balie van de afdeling CDT (Centrale Desinfectie Tandheelkunde) voor reiniging en desinfectie.

Op de preklinische zaal 3 controleren de onderwijsassistenten het instrumentarium op volledigheid en of alles goed schoongemaakt is door de student. De student plaatst het instrumentarium vervolgens zelf terug in de kast.

Behandelzaal

Telefoonnummer

Balie 1

14034

Balie 2

14010

Balie 3 (prekliniek)

14627