Zoek in de site...

Aandachtsvelden

De organisatie van de afdeling Tandheelkunde bestaat sinds 2018 uit de pijlers Specialistische zorg, Onderwijs, Onderzoek, en een Bureau Bedrijfsvoering. Waar we voorheen onderscheid maakten tussen diverse vakgroepen, spreken we nu over aandachtsvelden.

Docenten sluiten zich aan bij één of twee aandachtsvelden al naar gelang hun interesses en expertise. Per aandachtsveld is er een voorzitter die de verdieping/ activiteiten in dat aandachtsveld organiseert. Hij of zij ziet toe op het inpassen van de ontwikkelingen in de opleiding. De voorzitters worden (gedelegeerd) hiërarchisch aangestuurd door de leerstoelhouders. De leerstoelhouders zijn ook verantwoordelijk voor de inhoudelijke aansturing van de aandachtsvelden. Aandachtsvelden komen terug in docenttrainingen, refereeravonden, etc.

We onderscheiden de volgende aandachtsvelden:

  • Restauratieve tandheelkunde
  • Parodontologie en implantologie
  • Kindertandheelkunde
  • Gnathologie
  • Cariologie
  • Endodontologie
  • Gerodontologie
  • Professionele ontwikkeling en communicatie