Zoek in de site...

Opleidingsdirecteur

De opleidingsdirecteur heeft een coördinerende, beleidsvoorbereidende en uitvoerende taak en is eindverantwoordelijk voor het onderwijs van de opleiding Tandheelkunde. Samen met andere opleidingsdirecteuren heeft hij zitting in het 'Beraad Academische Opleidingen' van het Radboudumc, onder voorzitterschap van de decaan. De opleidingsdirecteur  participeert in het management team van de afdeling tandheelkunde.

Opleidingsdirecteur: dr. WJM (Wil) van der Sanden
Telefoon: 024-3618824