Zoek in de site...

Een constructieve leeromgeving

Studenten en docenten zijn samen verantwoordelijk voor een open, inclusieve en respectvolle leeromgeving die intellectuele groei en begrip aanmoedigt. Het ontwerp van de cursus, doceerpraktijken en beoordelingen hebben als doel om een omgeving te creëren waarin alle studenten eerlijk behandeld worden en zich welkom, gewaardeerd, uitgedaagd en gesteund voelen om academisch succes te bereiken.

De materialen en onderwerpen die in de cursus worden besproken, kunnen elementen bevatten die op emotioneel gebied lastig zijn. Studiemateriaal dat bij sommige mensen een heftige reactie zou kunnen oproepen, wordt in de cursushandleidingen gemarkeerd met zogenaamde 'content warnings'. Het betreft de volgende onderwerpen: gedetailleerde beschrijvingen of verbeeldingen van fysiek geweld; seksueel geweld; gedetailleerde beschrijvingen of verbeeldingen van zelfdoding of zelfbeschadiging; gedetailleerde beschrijvingen of verbeeldingen van (geestelijke) gezondheidsaandoeningen.

Deze zogenaamde contentwaarschuwingen zijn niet bedoeld om docenten of studenten te censureren, en moeten er ook niet voor zorgen dat studenten materiaal vermijden dat hen uitdaagt. Zulke waarschuwingen hebben integendeel als doel om studenten te helpen hun academische betrokkenheid te vergroten door hen de kans te geven rekening te houden met hun eigen gezondheid en leermethodes.

Meer informatie over het beleid ten aanzien van content warnings bij ACW vind je hier (docx, 17 kB).