Zoek in de site...

Programma B3

In je derde bachelorjaar verdiep je je kennis en vaardigheden in de cursussen Latijnse Letterkunde 3, Griekse Letterkunde 3, Interdisciplinair Werkcollege en natuurlijk in je bachelorscriptie. Daarnaast zet je je kennis en vaardigheden in een brede geesteswetenschappelijke context in de minor in.

Derde jaar (B3) Code EC 1 2 3 4
Interdisciplinair werkcollege * LET-GLTCB301 5 X X
Latijnse letterkunde 3: Lyriek * LET-GLTCB308 2,5 X
Griekse letterkunde 3: Hellenistische poëzie * LET-GLTCB307 2,5 X
Minor Keuze 40 X X X X
Bachelorscriptie-colloquium LET-GLTCB306 0

Bachelorscriptie. Keuze uit:
Archeologie

Grieks

Griekse en Latijnse taal en cultuur

Latijn

Antieke wijsbegeerte

Oude geschiedenisLET-GLTCB302A
LET-GLTCB302G
LET-GLTCB302-GLTC
LET-GLTCB302L
LET-GLTCB302W
LET-GLTCB115

10 X X
Totaal 60 15 15 15 15

* Studenten die in hun derde jaar een buitenland- of educatieve minor volgen, zijn niet in gelegenheid om deel te nemen aan de majorcursussen van het derde bachelorjaar. De opleiding biedt verschillende alternatieven. Deze staan beschreven in artikel 2 van bijlage II van de Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding GLTC. Voor een dergelijke vervanging is altijd toestemming van de Examencommissie vereist.