Zoek in de site...

Programma B2

Het programma van de bachelorjaren 2 en 3 bouwt voort op dat van het eerste jaar. De repertoirekennis waarvoor in het eerste jaar het fundament is gelegd, wordt verder uitgebouwd, maar vooral worden de kunst- en cultuurhistorische, methodische en theoretische perspectieven waarnaar al in het eerste jaar doorkijkjes zijn geboden, verder uitgewerkt. Je leert kunstobjecten analyseren in hun historische context, en specifieke wetenschappelijke invalshoeken en methoden kennen en toepassen, alsmede er in schriftelijke en mondelinge vorm over te rapporteren. De bachelor wordt afgesloten met een bachelorwerkstuk waarin alle eindtermen van de opleiding samenkomen.