Zoek in de site...

Programma B3

Cursusnaam Cursuscode EC
1 2 3 4

Statistiek

LET-NTCB302

5 X X

Bijbel en Klassieken in de Nederlandstalige literatuur

LET-NTCB310

5 X X

Minor

40 X X X X

Bachelorwerkstuk:

Letterkunde

Taalkunde

Taalbeheersing

-

LET-NTCB300LK

LET-NTCB300TK

LET-NTCB300TB

10 X X
Totaal 60 15 15 15 15

Bachelorwerkstuk

Het individuele bachelorwerkstuk is de afsluiting van de bacheloropleiding Nederlandse taal en cultuur. In het werkstuk laat de student zien wetenschappelijke literatuur zelfstandig en kritisch te kunnen verwerken in de formulering van een adequate onderzoeksvraag, te beschikken over heuristische vaardigheden die nodig zijn om primaire en secundaire literatuur te vinden, een onderzoeksmethode te kunnen ontwerpen om de onderzoeksvraag te beantwoorden, gegevens te kunnen verzamelen en te kunnen interpreteren (hierbij kunnen grote verschillen optreden tussen de diverse (sub-)disciplines) en hierover volgens de regels van de academische verslaglegging te kunnen rapporteren.

Het bachelorwerkstuk heeft een studielast van 10 studiepunten. Iedere student schrijft het bachelorwerkstuk individueel, maar de begeleiding vindt meestal in kleine groepen plaats.

Vanuit de verschillende richtingen, Letterkunde (Oudere en Moderne), Taalkunde (Historische en Moderne en Psycholinguïstiek), en Taalbeheersing is er per semester een aanbod van één of meer onderwerpen waarover de student een bachelorwerkstuk kan schrijven. In het tweede semester, de reguliere periode waarin het werkstuk geschreven moet worden, is het aanbod ruimer dan in het eerste semester.

  • Studenten schrijven zich altijd voor twee onderwerpen in. Per onderwerp worden maximaal zeven studenten toegelaten. Als er geen plaats meer is bij het onderwerp dat de eerste voorkeur van de student heeft, dan wordt de student doorgaans ingedeeld bij het onderwerp dat hij of zij als tweede heeft opgegeven.
  • De begeleiding van de bachelorwerkstukken start op 1 september 2022 en 1 februari 2023. De aangeboden onderwerpen en de namen van begeleiders worden tijdig bekendgemaakt. In juni en november vindt een voorlichting plaats over het schrijven van het bachelorwerkstuk.
  • Niet alle docenten begeleiden elk semester bachelorwerkstukken en dus worden niet alle onderwerpen ieder semester aangeboden.
  • De werkzaamheden aan het bachelorwerkstuk zijn zodanig gepland dat ze in een semester zijn uit te voeren. De precieze invulling van deze werkzaamheden en de contacturen, vindt plaats door de begeleider in overleg met de studenten.