Zoek in de site...

Cursusoverzicht

Cursuscode Cursusnaam
LET-NTCB138 Argumentatie, Retorica en Publiek Debat (5 ec)
LET-NTCB300LK Bachelorwerkstuk Letterkunde (10 ec)
LET-NTCB300TB Bachelorwerkstuk Taalbeheersing (10 ec)
LET-NTCB300TK Bachelorwerkstuk Taalkunde (10 ec)
LET-NTCB310 Bijbel en Klassieken in de Nederlandstalige literatuur (5 ec)
LET-LET200 De academicus voor de klas (5 ec)
LET-NTCB143 De canon van de Nederlandse literatuur van middeleeuwen tot 1800 (5 ec)
LET-NTCB144 De canon van de Nederlandse literatuur van 1800 tot heden (5 ec)
LET-KGB255 Esthetica (5 ec)
LET-TWB136 Fonetiek (5 ec)
LET-NTCB224 Fonologie (5 ec)
LET-LET001 Geschiedenis van het Denken (5 ec)
LET-CIWB257 Gezondheidscommunicatie (5 ec)
LET-TWB228 Het leren en onderwijzen van Nederlands als tweede taal (5 ec)
LET-NTCB250 Historisch en modern letterkundig onderzoek (5 ec)
LET-NTCB221 Inleiding Psycholinguïstiek (5 ec)
LET-NTCB223 Kwantitatieve Methoden (5 ec)
LET-NTCB141 Literaire analyse (5 ec)
LET-NTCB142 Literaire theorie (5 ec)
LET-NTCB215 Literatuur en engagement in Verlichting en Romantiek (5 ec)
LET-NTCB000 Mentoraat NTC (0 ec)
LET-NTCB214 Middeleeuwse auteurs als entertainers en moraalridders (5 ec)
LET-NTCB128 Middelnederlands en Vroegnieuwnederlands (5 ec)
LET-NTCB139 Moedertaalverwerving (5 ec)
LET-CIWB267 Ontwerp van overtuigende teksten (5 ec)
LET-NTCB140 Praktische Onderzoeksvaardigheden Neerlandistiek (5 ec)
LET-NTCB251 Publieksgericht schrijven (5 ec)
LET-RADAR-NL RADAr: Academische Taalvaardigheid (0 ec)
LET-NTCB216 Realisme en secularisering in de 19de eeuwse literatuur (5 ec)
LET-NTCB129 Semantiek en Morfologie (5 ec)
LET-NTCB302 Statistiek (5 ec)
LET-NTCB130 Taal, Communicatie en Media (5 ec)
LET-TWB200

Taalfilosofie (5 ec)

LET-NTCB232 Taal in actie: discourse-analyse (5 ec)
LET-NTCB222 Taalverandering in context (5 ec)
LET-TWB133 Van woord tot zin (5 ec)