Zoek in de site...

Programma B1 Frans

Cursuscode ECTS 1 2 3 4
Mentoraat Frans LET-RTCBF000 0 X X X X
Mondelinge en schriftelijke vaardigheden 25
La boîte à outils du français LET-RTCBF119 5 X X
Le français en contexte LET-CIWB101F-IBC 5 X X
Compétences langagières avancées 1 LET-RTCBF115 5 X
Compétences langagières avancées 2 LET-RTCBF116 5 X
Écriture scientifique LET-RTCBF117 5 X X
Cultuur- en Letterkunde 20
Histoire de la culture française 1 LET-RTCBF105 5 X X
Histoire de la culture française 2 LET-RTCBF106 5 X X
La France au XXIe siècle LET-RTCBF107 5 X X
Franse film en identiteit LET-RTCBF118 5 X X
Taalkunde 15
Acquisition et apprentissage LET-RTCBF209 5 X X
Langue, culture et société LET-RTCBF111 5 X X
Van woord tot zin LET-TWB133 5 X X
RADAr: academische taalvaardigheid LET-RADAR-NL 0 X X X
Totaal 60

Het eerste jaar heeft een tweeledig doel. In de eerste plaats geeft het een complete indruk van de verschillende aspecten van de opleiding Romaanse talen en culturen. Op grond hiervan kan worden vastgesteld of de studiekeuze de juiste is. Daarnaast heeft het eerste jaar een selecterend doel: als het eerste bachelorjaar (B1) behaald is, bestaat er een redelijke garantie dat het vervolgprogramma van de bacheloropleiding met succes doorlopen kan worden.

Als eindterm voor het eerste bachelorjaar (B1) geldt dat de student beschikt over een basiskennis op het vakgebied van de Franse of Spaanse taal-, letter- en cultuurkunde. Tevens beschikt de student over een basiskennis van het Spaans of het Frans. Daarnaast heeft hij/zij vaardigheden opgedaan op het gebied van communicatie en informatieverwerking.