Zoek in de site...

Programma B2 Frans

In het tweede bachelorjaar bestaat de major uit 55 studiepunten aan taalspecifieke vakken. Daarnaast volgen de studenten de facultaire cursus Geschiedenis van het denken.

Cursuscode ECTS 1 2 3 4
Mondelinge en schriftelijke vaardigheden 20
Compétences langagières approfondies 1

LET-RTCBF212

5 X
Compétences langagières approfondies 2 LET-RTCBF213 5 X
Traduction F-N LET-RTCBF215 5 X X
Vertalen in een bestuurlijke context LET-RTCBF218 5 X
Cultuur- en letterkunde 15
Littérature et révolution (XVIIe-XIXe siècles) LET-RTCBF210 5 X X
Littérature et avant-garde (XXe-XXIe siècles) LET-RTCBF211 5 X X
De (noord) Afrikaanse roman: Identiteit en Migraties LET-RTCBF217 5 X X
Taalkunde 10
Acquisition et apprentissage LET-RTCBF209 5 X X
Van Klank tot Woord LET-ETCENB213 5 X X
Taal-, letter- en cultuurkunde 10

Séminaire de recherche

LET-RTCBF216-A 5 X

Théories et méthodes

LET-RTCBF214 5 X X
Facultaire cursus 5

Geschiedenis van het Denken

LET-LET001 5 X X
Totaal aantal studiepunten 60