Zoek in de site...

Overzicht programma (aanvang februari 2023)

Cursusnaam Cursuscode EC 3

4

1

2

Strategische Storytelling CIWM473 5 X
Dataverzameling en -analyse CIWM410 5 X
Fundamenteel onderzoek naar Communicatie en Beïnvloeding CIWM412 10 X X
Communicatie & Consultancy* CIWM417 10 X X
Communicatie, gedrag en beïnvloeding CIWM414 5 X
Keuzevak (incl. Masterlanguage)** 5
Scriptie CIWM401 20 X X
Totaal 60 15 15 15 15

* Studenten die in februari 2022 met de specialisatie Communicatie & Beïnvloeding beginnen, kunnen in plaats van het onderdeel Communicatie & Consultancy (10 ec) kiezen voor twee keuzevakken (samen 10 ec), bijvoorbeeld Onderzoeksstage (5 ec CIWM419 periode 2) en New Media and Society (5 ec CIWM471 periode 3). Een onderzoeksstage wordt alleen toegewezen in overleg met de opleidingsvoorzitter.De studielast (10 ec) voor Communicatie & Consultancy komt voornamelijk ten laste van de tweede helft van de cursus wanneer de student 7 weken stage loopt bij een organisatie en onderzoek uitvoert; in de eerste helft van de cursus wordt de student in een aantal seminars en op basis van een aantal opdrachten voorbereid op de stage.

** Eén keuzevak (minimaal 5 ec, niveau: Master) maakt deel uit van het Communicatie & Beïnvloeding-masterprogramma*. Er zijn vijf mogelijkheden:

 1. Een keuzevak bij CIW:  Als je het C&B-programma volgt, kun je kiezen voor:
  - CIWM438 Managing Diversity in Communication (voertaal Engels)
  - CIWM436 Intercultural Awareness (voertaal Engels)
  - CIWM474 Communicatie in Professionele Contexten (voertaal Nederlands)
  - CIWM471 New Media and Society (voertaal Nederlands of Engels afhankelijk van de deelnemers)
  - CIWM475 Crisis- en Reputatiemanagement (voertaal Nederlands)
  - CIWM434 Crisis and Reputation Management (voertaal Engels)
  - CIWM477 Health & Illness (programma GC&D; voertaal Engels)
  - CIWM478 Techniek en toekomst van gezondheid en zorg (voertaal Engels)
  - CIWM476 Kwalitatieve Methoden (voertaal Nederlands)

 2. Een keuzevak bij een andere opleiding binnen Letteren aan de RU:
  Je kunt zelf een keuze maken tussen de keuzevakken binnen de Faculteit der Letteren. Er zijn mastervakken waar je als masterstudent CIW zonder meer toelaatbaar bent en vakken waar je niet toelaatbaar bent; de voorwaarden voor toelating staan vermeld bij de omschrijving van het betreffende mastervak in de online studiegids. Als de toelatingsvoorwaarden niet bij het mastervak van je voorkeur vermeld staan, kun je bij de docent van de betreffende cursus of de examencommissie van de betreffende opleiding navragen of je niet toch toelaatbaar bent.

 3. Een keuzevak bij de opleiding Communicatiewetenschap aan de RU:
  Als je het C&B-programma volgt, is het mogelijk om bij de masteropleiding Communicatiewetenschap (CW) een keuzevak te volgen. Je kunt bij CW verzoeken om toelating tot één van de volgende cursussen:
Cursusnaam Code Ec Periode
Media en consumptiecultuur CWM010 5 1

Entertainment-media en welzijn

CWM020 5 2
De informatie-professional: theorie en praktijk CWM040 5 1
Current theories of persuasion and resistance (Engels) CWM050 5 1
Innovaties in communicatie CWM070 5 2
Young consumers (Engels) CWM090 5 2
De informatie-explosie CWM100 5 1
Wetenschaps-communicatie CWM140 3 4
Marketing-communicatie CWM170 5 2
Theorie en modelering van informatiediffusie CWM180 5 2
Duurzaamheid, communicatie en media CWM190 5 1

Let op: voor bovenstaande vakken bij CW zijn beperkte plaatsen beschikbaar. Aanmelding moet via mw. dr. S. Daalmans (s.daalmans@maw.ru.nl). Als je toestemming hebt gekregen om het vak te volgen, regelt CW dat je ingeschreven wordt voor de cursus in Osiris. Zelf inschrijven via Osiris is dus niet nodig.

 1. Een ander keuzevak:
  1. Als je een andere MA-cursus wilt volgen aan een andere faculteit dan Letteren aan de Radboud Universiteit, raadpleeg de studiegidsen van de betreffende opleidingen om na te gaan of je toegang hebt als Letteren (CIW) student. Je dient vervolgens ook toestemming te vragen om deel te nemen aan de examencommissie van de opleiding die de cursus verzorgt. Als het om een Masterlanguage cursus gaat (al dan niet aan een andere universiteit dan de RU) hoeft dat laatste niet.

  * N.B. Voor keuzevakken onder opties 2 en 4 dien je toestemming te vragen het vak te volgen van zowel de examencommissie van de opleiding die de cursus verzorgt als de opleidingsvoorzitter van je masterprogramma (C&B).

  Zodra je toestemming hebt, kun je je zelf voor het vak inschrijven in Osiris.  Mocht je vragen hebben over inschrijving, richt je dan tot de medewerkers van het STIP van de opleiding waar je het keuzevak wilt volgen.

Extra-curriculaire cursussen: Als je extra cursussen wilt volgen en deze op het diplomasupplement wilt laten vermelden (als extra-curriculaire cursussen), moet je hiervoor toestemming hebben van de examencommissie. Voor extra-curriculaire cursussen gelden in ieder geval de volgende eisen:

 • ze zijn behaald in de periode dat je bent ingeschreven voor de opleiding waarop het diploma­supplement betrekking heeft;
 • ze mogen niet overlappen met andere cursussen;
 • ze moeten van voldoende niveau zijn: binnen de masteropleiding moeten de cursussen bijvoorbeeld van masterniveau zijn.