Zoek in de site...

Overzicht programma

- Regulier traject

- Verkorte trajecten

Cohort 2021-2022

Cohort 2021-2022

Cohort 2022-2023

Cohort 2022-2023

Jaar 1

Cursustitel Cursuscode EC 1 2 3 4
Vakinhoudelijke lijn: verplichte cursus (6 EC)
Advanced Physical Geography MAN-EDU-AK001 6 X
Keuzecursus (12EC), keuze uit:
Diverse Geographical Political Economies MAN-MSG054 6 X
Globalising Cities and Hinterlands MAN-MSG047 6 X
Geopolitics of Borders MAN-MSG053 6 X
Urban and Cultural Geography MAN-MSG051 6 X
Political & Geography Conflict Resolution MAN-CIM28 6 X
Geographies of Care: Spaces, subjectivities and solidarity MAN-MSG060 6 X
Intern. Migration, Glob. & Development MAN-MSG058 6 X
Cities, Water and Climate Change MAN-MPL036 6 X
Urban Future Lab MAN-MPL033 6 X
Pedagogisch-didactische lijn: verplichte cursussen (18 EC in jaar 1)
Visie op het schoolvak, wetenschapsgebied en onderwijs RDA-MA2-01 3 X
Leren en instructie 1: effectieve lessen vanuit meerdere perspectieven RDA-MA2-02 2 X
Persoonlijk leiderschap van de docent en professioneel spreken RDA-MA2-03 1 X X
Leren en instructie 2: het leren zichtbaar maken door leraren RDA-MA2-04 2 X
Oriëntatie op de pedagogische professionaliteit van leraren RDA-MA2-06 3 X
Leren en instructie 3: vakdidactische oriëntatie op leermoeilijkheden en instructiestrategieën RDA-MA2-21 3 X
Handelen vanuit pedagogische professionaliteit: creëren van een veilig en krachtig leerklimaat RDA-MA2-08 2 X
Verdiepingsthema 1 RDA-MA2-15 1 X
Verdiepingsthema 2 RDA-MA2-20 1 X
Onderzoekslijn: verplichte cursussen (6 EC in jaar 1)

Geografische onderzoeksmethoden voor de onderwijspraktijk

MAN-EDU-AK004

6 X X
Praktijklijn
Begeleide stage 1 RDA-MA2-09 7 X X
Begeleide stage 2 RDA-MA2-10 7 X X
Academische en Professionele Ontwikkeling
Academische en Professionele Ontwikkeling 1 LET-EDU-MA11 2 X X

Academische en Professionele Ontwikkeling 2

LET-EDU-MA12 2 X X
Totaal 60

Jaar 2

Cursustitel Cursuscode EC 1 2 3 4
Vakinhoudelijke lijn: één keuzecursus (6 EC in jaar twee)
Diverse Geographical Political Economies MAN-MSG054 6 X
Globalising Cities and Hinterlands MAN-MSG047 6 X
Geopolitics of Bordering MAN-MSG053 6 X
Urban and Cultural Geography MAN-MSG051 6 X
Political & Geography Conflict Resolution MAN-CIM28 6 X
Geographies of Care: Spaces, subjectivities and solidarity MAN-MSG060 6 X
Intern. Migration, Glob. & Development MAN-MSG058 6 X
Cities, Water and Climate Change MAN-MPL036 6 X
Urban Future Lab MAN-MPL033 6 X
Pedagogisch-didactische lijn: verplichte cursussen (8 EC in jaar 2)
Leren en instructie 4: Leren innoveren in het schoolvak RDA-MA2-13 4 X X
Teacher Leadership RDA-MA2-16 4 X X
Onderzoekslijn: verplichte cursussen (26 ec in jaar 2)
Masteronderzoek Geografie en Aardrijkskunde MAN-EDU-AKTH 20 X X X X
Preparing the Master’s thesis MAN-MSG050 6 X X
Stage
Zelfstandige stage 1 RDA-MA2-11 8 X X
Zelfstandige stage 2 RDA-MA2-12 8 X X
Academische en Professionele Ontwikkeling
Academische en Professionele Ontwikkeling 3 LET-EDU-MA13 2 X X
Academische en Professionele Ontwikkeling 4 LET-EDU-MA14 2 X X
Totaal 60

Verkorte trajecten:

22-23 Aardrijkskunde - Traject A

22-23 Aardrijkskunde - Traject B