Zoek in de site...

Overzicht programma

- Reguliere traject

- Verkort traject

Cohort 2021-2022 en 2022-2023

Cohort 2021-2022

Jaar 1

Cursustitel

Cursuscode

EC

1

2

3

4

Vakinhoudelijke lijn: keuzecursussen (20 EC in jaar 1)

In het eerste semester:

1.     Continentale filosofie 1

2.    Seminar Philosophy of Religion

1.    FTR-FIMA016

2.     FTR-THMA108

10

X

X

In het tweede semester:

1.     Continentale filosofie 2

2.     Filosofie van taal en cognitie 2

1.     FTR-FIMA017

2.     FTR-FIMA021

10

X

X

Pedagogisch-didactische lijn: verplichte cursussen (16 EC in jaar 1)

Visie op het schoolvak, wetenschapsgebied en onderwijs

RDA-MA2-01

3

X

Leren en instructie 1: effectieve lessen vanuit meerdere perspectieven

RDA-MA2-02

2

X

Persoonlijk leiderschap van de docent en professioneel spreken

RDA-MA2-03

1

X X
Leren en instructie 2: het leren zichtbaar maken door leraren

RDA-MA2-04

2

X

Oriëntatie op de pedagogische professionaliteit van leraren

RDA-MA2-06

3

X

Leren en instructie 3: vakdidactische oriëntatie op leermoeilijkheden en instructiestrategieën

RDA-MA2-21

3

X

Handelen vanuit pedagogische professionaliteit: creëren van een veilig en krachtig leerklimaat

RDA-MA2-08

2

X

Onderzoekslijn

Onderwijs in filosofie en levensbeschouwing

FTR-EDU100

6

X

X

Praktijklijn

Begeleide stage 1

RDA-MA2-09

7

X

X

Begeleide stage 2

RDA-MA2-10

7

X

X

Academische en Professionele Ontwikkeling

Academische en Professionele Ontwikkeling 1

LET-EDU-MA11

2

X

X

Academische en Professionele Ontwikkeling 2

LET-EDU-MA12

2

X

X

Totaal

60

Jaar 2

Cursustitel

Cursuscode

EC

1

2

3

4

Vakinhoudelijke lijn: keuzecursussen (10 EC)

In het eerste semester:

1.     Continentale filosofie 1

2.    Seminar Philosophy of Religion

1. FTR-THMA108

2. FTR-FIMA016

10

X

X

In het tweede semester:

1.     Continentale filosofie 2

2.     Filosofie van taal en cognitie 2

1. FTR-FIMA017
2. FTR-FIMA021

10 X X

Pedagogisch-didactische lijn: verplichte cursussen (10 EC)

Leren en instructie 4: Leren innoveren in het schoolvak

RDA-MA2-13

4

X

X

Teacher Leadership

RDA-MA2-16

4

X

X

Verdiepingsthema 1

RDA-MA2-20

1

X
Verdiepingsthema 2

RDA-MA2-15

1

X X

Onderzoekslijn

Masterscriptie Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen

FTR-EDU150

20

X

X

X

X

Praktijklijn

Zelfstandige Stage 1

RDA-MA2-11

8

X

X

Zelfstandige Stage 2

RDA-MA2-12

8

X

X

Academische en Professionele Ontwikkeling

Academische en Professionele Ontwikkeling 3

LET-EDU-MA13

2

X

X

Academische en Professionele Ontwikkeling 4

LET-EDU-MA14

2

X

X

Totaal

60

Verkort traject:

22-23 Filosofie en Godsdienst & Levensbeschouwing - Traject A