Zoek in de site...

Overzicht programma

- Reguliere traject

- Verkorte trajecten

Cohort 2021-2022

Cohort 2021-2022

Cohort 2022-2023

Cohort 2022-2023

Jaar 1

Cursustitel Cursuscode EC 1 2 3 4
Vakinhoudelijke lijn: verplichte cursussen (15 EC)
De constructie van het verleden: filosofie van de geschiedenis en het voortgezet onderwijs LET-EDU-GESM02 5 X
Publieksgeschiedenis LET-GESM4108 5 X
Didactische lijn: verplichte cursussen (16 EC in jaar 1)
Visie op het schoolvak, wetenschapsgebied en onderwijs RDA-MA2-01 3 X
Leren en instructie 1: effectieve lessen vanuit meerdere perspectieven RDA-MA2-02 2 X
Persoonlijk leiderschap van de docent en professioneel spreken RDA-MA2-03 1 X X
Leren en instructie 2: het leren zichtbaar maken door leraren RDA-MA2-04 2 X
Oriëntatie op de pedagogische professionaliteit van leraren RDA-MA2-06 3 X
Leren en instructie 3: vakdidactische oriëntatie op leermoeilijkheden en instructiestrategieën RDA-MA2-21 3 X
Handelen vanuit pedagogische professionaliteit: creëren van een veilig en krachtig leerklimaat RDA-MA2-08 2 X
Vakinhoud: keuzecursussen1 (10 EC in jaar 1)

Onderzoekscollege/research seminar, keuze uit:

  1. Curing and curating crises: A transhistorical perspective
  2. Onderzoekscollege: Geschiedenis in Beleid: beleidsreconstructies en opdrachtonderzoek
  3. Mensen als bezit: slavernij in Nederlands West-Indië

4. Big history. Geschiedschrijving in het antropoceen

5. Research Seminar Changing answers to the 'social question' 1870-1940


1. LET-GESM4309

2. LET-GESM4214

3. LET-GESM4139

4. LET-GESM4141

5. LET-GESM4143

10 X X
Onderzoekslijn (6 EC in jaar 1)

Introductie in vakgericht onderwijsonderzoek

LET-EDU-MA15

1 X

Verdieping (kunst)historisch onderwijsonderzoek

LET-EDU-MMW01

5 X X
Praktijklijn
Begeleide stage 1 RDA-MA2-09 7 X X
Begeleide stage 2 RDA-MA2-10 7 X X
Academische en Professionele Ontwikkeling
Academische en Professionele Ontwikkeling 1 LET-EDU-MA11 2 X X
Academische en Professionele Ontwikkeling 2 LET-EDU-MA12 2 X X
Totaal 60

1 Keuze-aanbod wisselt per jaar

Jaar 2

Cursustitel Cursuscode EC 1 2 3 4
Pedagogsch-didactische lijn: verplichte cursussen (10 EC in jaar 2)
Leren en instructie 4: Leren innoveren in het schoolvak RDA-MA2-13 4 X X
Teacher Leadership RDA-MA2-16 4 X X
Verdiepingsthema 1 RDA-MA2-20 1 X
Verdiepingsthema 2 RDA-MA2-15 1 X
Onderzoekslijn (20 EC)
Masterscriptie Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen LET-EDU-MMW04 20 X X X X
Vakinhoud: keuzecursus (10 ec in jaar 2)

Onderzoekscollege/research seminar, keuze uit:

  1. Curing and curating crises: A transhistorical perspective
  2. Onderzoekscollege: Geschiedenis in Beleid: beleidsreconstructies en opdrachtonderzoek
  3. Mensen als bezit: slavernij in Nederlands West-Indië

4. Big history. Geschiedschrijving in het antropoceen

5. Research Seminar Changing answers to the 'social question' 1870-1940
  1. LET-GESM4309
  2. LET-GESM4214
  3. LET-GESM4139

4. LET-GESM4141

5. LET-GESM4143

10 X X
Praktijklijn
Zelfstandige Stage 1 RDA-MA2-11 8 X X
Zelfstandige Stage 2 RDA-MA2-12 8 X X
Academische en Professionele Ontwikkeling
Academische en Professionele Ontwikkeling 3 LET-EDU-MA13 2 X X
Academische en Professionele Ontwikkeling 4 LET-EDU-MA14 2 X X
Totaal 60

Verkorte trajecten:

GS traject A

GS traject B

GS traject C