Zoek in de site...

Inhoud en eindtermen

Het studieprogramma van de Tweejarige Educatieve Master Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen omvat 120 EC, die gelijkmatig over twee jaar zijn verdeeld. Gedurende de hele opleiding volg je cursussen binnen de Faculteit der Managementwetenschappen en de Radboud Docenten Academie.

Binnen de opleiding volg je de volgende onderwijslijnen:

  • Vakinhoudelijke lijn (30 EC)

Cursussen op het terrein van de politicologie en sociologie met aandacht voor thematische verdieping in de kernonderwerpen van maatschappijleer en maatschappijwetenschappen (zoals identiteit, macht, ongelijkheid, globalisering en democratisering), het verrichten van sociaalwetenschappelijk onderzoek, bezinning op de relatie tussen politicologie en sociologie als wetenschappelijke disciplines en maatschappijleer en maatschappijwetenschappen in het voortgezet onderwijs en voor het ontwikkelen van een visie op kennisverwerving door leerlingen van maatschappijleer en maatschappijwetenschappen, (zie ook pedagogisch-didactische lijn en academische en professionele ontwikkeling).

  • Pedagogisch-didactische lijn (26 EC)

Cursussen op het terrein van de vakdidactiek van het schoolvak Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen, de algemene didactiek en pedagogiek. Je leert een visie te ontwikkelen op je schoolvak, wetenschapsgebied en onderwijs.

  • Onderzoekslijn (26 EC)

Cursussen op het terrein van onderzoeksmethoden waarin (geavanceerde) onderzoeksmethoden, zowel kwantitatief als kwalitatief, aan bod komen. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de vertaling van deze methoden naar de klas, omdat een docent maatschappijleer en maatschappijwetenschappen leerlingen duidelijk moet kunnen maken wat wetenschappelijk onderzoek inhoudt. Daarnaast schrijf je een geïntegreerde masterscriptie waarin je een vakinhoudelijk onderzoek combineert met een vakdidactisch onderzoek.

  • Praktijklijn (30 EC)

Een tweejarige stage in het voortgezet hoger onderwijs waarbij je je docentkwaliteiten ontplooit en de inzichten uit de vakinhoudelijke en de pedagogisch-didactische colleges naar de praktijk vertaalt.

  • Academische en Professionele Ontwikkeling (8 EC)

Een lijn waarin je samen met je medestudenten en onder begeleiding van de docenten van de opleiding je visie op het docentschap en je ontwikkeling als vakinhoudelijk en didactisch specialist aan een kritisch onderzoek onderwerpt.

Meer informatie over de leerlijnen vind je hier: Leerlijnen

Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen simpel_defeindtermenmatrix