Zoek in de site...

Overzicht programma

- Regulier traject

- Verkorte trajecten

Cohort 2021-2022

Cohort 2021-2022

Cohort 2022-2023

Cohort 2022-2023

Jaar 1

Jaar 2

Cursustitel

Cursuscode

EC

1

2

3

4

Vakinhoudelijke lijn: verplichte cursussen (12 EC)

Politicologie: Political Representation and its Challenges

MAN-MPOL040

6

X

X

Sociologie: Work in the 21st Century

JUR-4WORK21

6

X

Pedagogisch-didactische lijn: verplichte cursussen (10 EC in jaar 2)

Leren en instructie 4: Leren innoveren in het schoolvak

RDA-MA2-13

4

X

X

Teacher Leadership

RDA-MA2-16

4

X

X

Verdiepingsthema 1

RDA-MA2-20

1

X

Verdiepingsthema 2

RDA-MA2-15

1

X

Onderzoekslijn: verplichte cursussen (18 EC, 3 EC in periode 1-2 en 15 EC in periode 3-4)

Politicologie & Sociologie: Geïntegreerd masteronderzoek

MAN-EDU-MWMTH

18

X

X

X

X

Praktijklijn

Zelfstandige stage 1

RDA-MA2-11

8

X

X

Zelfstandige stage 2

RDA-MA2-12

8

X

X

Academische en Professionele Ontwikkeling

Academische en Professionele Ontwikkeling 3

LET-EDU-MA13

2

X

X

Academische en Professionele Ontwikkeling 4

LET-EDU-MA14

2

X X

Totaal

60

Verkorte trajecten:

22-23 Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen - Traject A

22-23 Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen - Traject D