Zoek in de site...

Toelatingseisen en regelingen voor vrijstellingen

De master Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen is in het collegejaar 2022-2023 alleen toegankelijk voor studenten die een eerstegraads bevoegdheid willen halen in de schoolvakken Duits, Engels, Frans, Grieks & Latijn, Nederlands en Spaans. Van deze studenten wordt een afgeronde bachelor in de gekozen studierichting (dat wil zeggen Duitse Taal & Cultuur voor Duits, Nederlandse Taal & Cultuur voor Nederlands, enzovoorts) aan een Nederlandse universiteit verwacht. In alle andere gevallen beslist de examencommissie over toelating of de samenstelling van eventuele schakelprogramma’s.

Voor studenten die al over een tweedegraads bevoegdheid in het schoolvak beschikken, is een verkort traject mogelijk.

De toelatingscommissie oordeelt over de toelaatbaarheid van studenten tot de opleiding op basis van de criteria die zijn neergelegd in de Onderwijs- en Examenregeling (OER). Wie vragen heeft over toelating kan een afspraak maken met de studieadviseur van de opleiding, Kim Oyen: studieadviseur-eduma2@ru.nl.

Klik hier voor een overzicht van alle verkorte trajecten.