Zoek in de site...

Inhoud en eindtermen

Het studieprogramma van de tweejarige educatieve master Engels omvat 120 ec, die gelijkmatig over twee jaar zijn verdeeld. Gedurende de hele opleiding volg je cursussen binnen de Faculteit der Letteren en de Radboud Docenten Academie. De opleiding kent vijf onderwijslijnen:

  • Vakinhoudelijke lijn (30 ec):cursussen op het terrein van de Engelse letterkunde, taalkunde en cultuurkunde, aangevuld met keuzevakken uit het masteraanbod van de Faculteit der Letteren.
  • Pedagogische-didactische lijn (26 ec):cursussen op het terrein van de didactiek van het schoolvak Engels, de algemene didactiek en de professionele docentontwikkeling.
  • Onderzoekslijn (26 ec): cursussen op het terrein van geesteswetenschappelijke en onderwijskundige onderzoeksmethoden en een geïntegreerde masterscriptie waarin je een vakinhoudelijk scriptieonderzoek combineert met een didactisch ontwerponderzoek.
  • Praktijklijn (30 ec): een tweejarige stage in het middelbaar onderwijs waarbij je je docentkwaliteiten ontplooit en de inzichten uit de vakinhoudelijke en de pedagogisch-didactische colleges naar de praktijk vertaalt.
  • Academische en Professionele Ontwikkeling(8 ec): een lijn waarin je je visie op het docentschap en je ontwikkeling als vakinhoudelijk en pedagogisch-didactisch specialist aan een kritisch zelfonderzoek onderwerpt.

Meer informatie over de leerlijnen vind je hier: Leerlijnen

Talentracks simpel_def

Eindtermen

De eindtermen voor de opleiding zijn geschematiseerd in de eindtermenmatrix (pdf, 233 kB):

Tabel Engels