Zoek in de site...

Overzicht programma

- Regulier traject

- Verkorte trajecten

Cohort 2021-2022

Cohort 2021-2022

Cohort 2022-2023

Cohort 2022-2023

Jaar 1

Cursustitel

Cursuscode

EC

1

2

3

4

Vakinhoudelijke lijn: verplichte cursussen (25 EC)

Specialisatiecollege Grieks

LET-EDU-GLTC03

10

X

X

Specialisatiecollege Latijn

LET-EDU-GLTC04

10

X

X

Expeditie Oudheid of (Klassieke Traditie)1

LET-EDU-GLTC01

5

X

X

Pedagogisch-didactische lijn: verplichte cursussen (16 EC in jaar 1)

Visie op het schoolvak, wetenschapsgebied en onderwijs

RDA-MA2-01

3

X

Leren en instructie 1: effectieve lessen vanuit meerdere perspectieven

RDA-MA2-02

2

X

Persoonlijk leiderschap van de docent en professioneel spreken

RDA-MA2-03

1

X X

Leren en instructie 2: het zichtbaar maken door leraren

RDA-MA2-04

2

X

Oriëntatie op de pedagogische professionaliteit van leraren

RDA-MA2-06

3

X

Leren en instructie 3: vakdidactische oriëntatie op leermoeilijkheden en instructiestrategieën

RDA-MA2-21

3

X

Handelen vanuit pedagogische professionaliteit: creëren van een veilig en krachtig leerklimaat

RDA-MA2-08

2

X

Onderzoekslijn

Introductie in vakgericht onderwijsonderzoek

LET-EDU-MA15

1

X

X1

Stage

Begeleide stage 1

RDA-MA2-09

7

X

X

Begeleide stage 2

RDA-MA2-10

7

X

X

Academische en Professionele Ontwikkeling

Academische en Professionele Ontwikkeling 1

LET-EDU-MA11

2

X

X

Academische en Professionele Ontwikkeling 2

LET-EDU-MA12

2

X X

Totaal

60

1LET-EDU-MA15 wordt alleen in periode 3 (blended) aangeboden voor studenten die gekozen hebben voor het verkorte traject C.

2020-2021

2021-2022

2022-2023

2023-2024

Expeditie oudheid

Cohort 20-21 jaar 2

Cohort 21-22 jaar 1

Cohort 22-23 jaar 2

Cohort 23-24 jaar 1

Klassieke traditie

Cohort 20-21 jaar 1

Cohort 21-22 jaar 2

Cohort 22-23 jaar 1

Jaar 2

Cursustitel

Cursuscode

EC

1

2

3

4

Vakinhoudelijke lijn: verplichte cursus (5 EC)

Expeditie Oudheid (of Klassieke Traditie)2

LET-EDU-GLTC02

5

X

X

Vakinhoudelijke lijn: verplichte keuzecursus uit het aanbod van Masterlanguage(5 EC)

Master Language cursus

5

X

X

Pedagogisch-didactische lijn: verplichte cursussen (10 EC)

Leren en instructie 4: Leren innoveren in het schoolvak

RDA-MA2-13

4

X

X

Teacher Leadership

RDA-MA2-16

4

X

X

Verdiepingsthema 1

RDA-MA2-15

1

X

X

Verdiepingsthema 2

RDA-MA2-20

1

X

X

Onderzoekslijn

Scriptiestart

LET-EDU-TCW05

5

X

X

Masterscriptie Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen

LET-EDU-TCW05

15

X

X

Praktijklijn

Zelfstandige Stage 1

RDA-MA2-11

8

X

X

Zelfstandige Stage 2

RDA-MA2-12

8

X

X

Academische en Professionele Ontwikkeling

Academische en Professionele Ontwikkeling 3

LET-EDU-MA13

2

X

X

Academische en Professionele Ontwikkeling 4

LET-EDU-MA14

2

X

X

Totaal

60

2Expeditie Oudheid (LET-EDU-GLTC02) en Klassieke Traditie (LET-EDU-GLTC01) wisselen jaarlijks af:

2020-2021

2021-2022

2022-2023

2023-2024

Expeditie oudheid

Cohort 20-21 jaar 2

Cohort 21-22 jaar 1

Cohort 22-23 jaar 2

Cohort 23-24 jaar 1

Klassieke traditie

Cohort 20-21 jaar 1

Cohort 21-22 jaar 2

Cohort 22-23 jaar 1

3 Studenten in traject B volgen Academische en Professionele Ontwikkeling 3 in periode 3-4 van jaar 1.

4 Studenten in traject B volgen Academische en Professionele Ontwikkeling 4 in periode 1-2 van jaar 2.

Verkorte trajecten

Traject A Grieks- en Latijn

22-23 Talen - Traject B

22-23 Talen - Traject C