Zoek in de site...

Doelstelling & eindkwalificaties

Doelstelling & eindkwalificaties

Toekomstperspectief
Honours Programma

De Radboud Universiteit Nijmegen en de Westfälische Wilhelms-Universität Münster hebben in de tweejarige joint degree masteropleiding Europese Studies: Nederland-Duitsland-Studies hun krachten gebundeld om studenten tot experts op het gebied van Nederlands-Duitse samenwerking op te leiden. De verbinding tussen Duitsland en Nederland gaat verder dan de geografische verbintenis en uit zich ook in nauwe samenwerkingsverbanden op verschillende niveaus en in verschillende sectoren.

De masteropleiding tracht vanuit verschillende disciplines de verhoudingen tussen Nederland en Duitsland te bestuderen. De studenten krijgen inzicht in geschiedkundige, politieke, economische-juridische, interculturele en communicatieve aspecten van de Duits-Nederlandse samenwerking. De verhoudingen worden daarbij steeds binnen Europese integratieprocessen geplaatst.

Een belangrijk aspect van het onderwijs is de praktische omzetting van de theoretische en methodische kennis, wat geconcretiseerd wordt in een stage. De student ervaart tijdens de stage zelf de knelpunten van de Duits-Nederlandse samenwerking en kan deze op een gefundeerde wijze analyseren en tot een probleemoplossing komen.

Daarnaast biedt de opleiding de mogelijkheid om de overeenkomsten en verschillen tussen beide landen zelf te ervaren. Enerzijds doordat Nederlandse en Duitse studenten zo veel mogelijk samen studeren, anderzijds doordat één jaar in Nijmegen en één jaar in Münster gestudeerd wordt.

Aan het einde van de opleiding is de student in staat zijn vakinhoudelijke kennis in te zetten bij de analyse van een Duits-Nederlands vraagstuk, waarvan verslag gedaan wordt in de masterscriptie.

De master Europese Studies: Nederland-Duitsland-Studies leidt studenten op tot academici met een grondige inhoudelijk en theoretische kennis van de bilaterale verhoudingen tussen Nederland en Duitsland binnen de Europese context. Na afronding van de opleiding kunnen studenten een kritische, gefundeerde houding aannemen tegenover Duits-Nederlandse samenwerkingsverbanden, zijn ze op de hoogte van actuele debatten rondom hun studieobject en kunnen ze zelfstandig onderzoek verrichten op het gebied van Duits-Nederlandse samenwerking en hiervan verslag doen in de vorm van werkstukken en presentaties.

Toekomstperspectief

Studenten Europese Studies: Nederland-Duitsland-Studies worden opgeleid om als expert op het gebied van Nederlands-Duitse samenwerking te fungeren. Zij kunnen na hun studie bijvoorbeeld werken binnen overheidsinstellingen (overheidsdienst, ambassades, politieke partijen, gemeentes, etc.), communicatie adviesbureaus die grensoverschrijdend werken, culturele instituten en regionale bureau’s, bijvoorbeeld op het gebied van toerisme.

Honours Programma

De Radboud Honours Academy biedt gemotiveerde en getalenteerde studenten van de Radboud Universiteit de kans om naast hun reguliere studie een extra en uitdagend onderwijsprogramma te volgen. Er zijn honoursprogramma’s voor bachelor- en masterstudenten.

Meer informatie over de programma's vind je op de website. Je kunt ook een afspraak maken om langs te komen bij een programmaregisseur.

Radboud Honours Academy Erasmusplein 1, 19e verdieping, kamer 19.06 Telefoon: 024-3615955 E-mail: honours@honours.ru.nl Website: www.ru.nl/honoursacademy