Zoek in de site...

Overzicht programma

Kunstgeschiedenis

Cursuscode EC 1

2

3 4 Opmerkingen
Specialisatievakken (50 ects)
Kunstgeschiedenis: Theorie en debat LET-KGM597A

5

X
Medium en Materialiteit LET-KGM530 5 X

Onderzoeksseminar middeleeuwen/
vroeg-modern

LET-KGM554 5 X

Onderzoeksseminar modern/
hedendaags

LET-KGM555 5 X
Stage Kunstgeschiedenis LET-KGM610 10 (X)

(X)

(X) (X) De periode waarin de stage wordt gelopen is afhankelijk van de beschikbaarheid van een stageplek/ project.
Masterscriptie, incl. scriptiewerkgroep en referaat LET-KGM670A 20 X X
Keuze-onderdelen (10 stp)
Materials and Techniques in Early Netherlandish Painting LET-KGM577 5 X

Museumbedrijf

LET-KGM562

5

X

Kunstmarkt en kunsthandel

LET-KGM561

5

X

Cursussen op Masterniveau uit de overige specialisaties binnen of buiten de Faculteit der Letteren, en binnen of buiten de Radboud Universiteit (ter beoordeling van de Examencommissie).