Zoek in de site...

Overzicht programma

Het curriculum van 60 EC bestaat uit de volgende onderdelen:

Cursustitel Code EC 1 2 3 4
A. Verplichte themacursus (10 EC)
Themacursus Literair Bedrijf LET-LETKM003 10

X

X
B. Keuze uit het eigen aanbod van het programma (20-30 EC). Kies tenminste twee cursussen die met een (*) gemarkeerd zijn:
Schrijven als een schrijver LET-LETKM001 5 X X
Theorie en praktijk van de literaire kritiek* LET-LETKM017 5 X X
Divination and the Mantic Arts: Predicting the Future in Medieval and Early Modern Europe* LET-LETKM006 5 X X
Gek op boeken. Lezers en verzamelaars van de Middeleeuwen tot nu* LET-LETKM009 5 X X
Het literaire prijzencircus* LET-LETKM010 5 X X
Literatuur vandaag* LET-LETKM008 5 X X
Van bron tot publiek* LET-LETKM011 5 X

Atelier

  1. Teksten toegankelijk maken
  2. Nederlandse humor, 1600-heden
  3. Die Weimarer Republik und ihre Intellektuellen
  4. Anthropocene Fictions
  5. Staging Politics: Identity and Representation in Post-Brexit Drama
  6. De terugkeer van de geschiedenis in de hedendaagse Franse roman
  7. Representaciones del cambio climático en las culturas hispánicas
LET-LETKM016 5 X X X X
Onderzoeksstage Letterkunde LET-LETKM004 10 X X X X
C. Optionele vrije keuzeruimte (10 EC)

In te vullen met ander onderwijs, in eerste instantie uit Literatuur en Samenleving. Het landelijke MasterLanguageprogramma kent een ruim aanbod aan onderwijs in verschillende doeltalen. Ook de Educatieve Master biedt cursussen met onderwerpen over andere taalgebieden en onderdelen in de vreemde talen, bijv. Literaire cultuur: onderwijs en samenleving (5 EC, periode 1-2, code: LET-EDU-TCW04,, Contemporary Debates (5 EC, periode 1-2), code: LET-EDU-ETCM01 en Culturen in conflict (5 EC, periode 1-2), code: LET-EDU-RTCM01. Daarnaast biedt de master Kunstbeleid en Kunstbedrijf cursussen aan die raken aan de thematiek van Literair Bedrijf: Cultuursponsoring en mecenaat (5 EC, periode 1), code: LET-ACWM1505 en Cultureel ondernemerschap (5 EC, periode 3), code: LET-ACWM1605.

D. Masterscriptie (20 EC)
Masterscriptie Letterkunde LET-LETKM000 20 X X X X