Zoek in de site...

Overzicht programma

Hieronder vind je een overzicht van het gehele programma van de specialisatie Klassieke Cultuur. Er is een vrije ruimte opgenomen van 10 studiepunten, die je kunt gebruiken voor het volgen van andere mastercolleges in het programma Klassieke Cultuur van de opleiding of buiten de opleiding (aan zusterfaculteiten, andere opleidingen van de RU of in het buitenland). Ook de opleiding Geschiedenis biedt interessante modules aan voor studenten Oudheidstudies. Voorts kun je deelnemen aan landelijke cursussen van Masterlanguage, doorgaans gehouden te Utrecht.

Master Oudheidstudies EC 1 2 3 4 Verzorgd door Opmerkingen
Algemeen (Verplicht voor alle studenten uit de master, één van de volgende cursussen)
Klassieke Traditie 1 (LET-GLTCOHS101) 10 5 5 Grieks, Latijn Ook toegankelijk voor MA Letterkunde
Klassieke Traditie 2 (LET-GLTCOHS102) 5 5 Grieks, Latijn Ook toegankelijk voor MA Letterkunde
Specialisatie Klassieke Cultuur

Oude Geschiedenis:
Ancient and Medieval Mediterranean Worlds, Research Seminar: Curing and curating crises: A transhistorical perspective
 (LET-GESM4309)

10 5 5 Geschiedenis
Specialisatiecollege Griekse en Romeinse Archeologie (LET-GLTCOHS106), aangevuld met Onderzoekscollege Provinciaal-Romeinse Archeologie, Cultureel vondstmateriaal in context (LET-GLTCOHS111) of Veldwerkstage (LET-GLTCOHS108)
(zie hieronder)
5 + 5 aan-
vul-ling
5 Klassieke Archeologie

keuze-onderdelen*

*Klassieke Traditie 1 (LET-GLTCOHS101)
 of - afhankelijk van eerdere keuze - 
Klassieke Traditie 2 (LET-GLTCOHS102) (periodeverdeling zie boven);

10 (5) (5) (5) (5) Varia
*Onderzoekscollege Provinciaal-Romeinse Archeologie, Cultureel Vondstmateriaal in Context (LET-GLTCOHS111); 5 2,5 2,5
*Veldwerkstage Klassieke archeologie (Master) (LET-GLTCOHS108); 5
*andere cursussen in ‘Griekse en Latijnse Taal- en Letterkunde';
*RU Masters Letterkunde, Taalkunde, Geschiedenis en Kunst- en Cultuurwetenschappen.
Masterscriptiecolloquium (LET-GLTCOHS105) 0 0
Masterscriptie Klassieke Cultuur (LET-GLTCOHS105KC) [1] 20 10 10
Totaal 60 15 15 15 15

[1] Bij instap in februari worden keuze-onderdelen in het tweede semester gevolgd en de studielast van de scriptie verdeeld over vier perioden van ieder 5 ec.

Er zijn  goede mogelijkheden om een deel van het programma te volgen buiten de eigen opleiding, bijvoorbeeld in het buitenland. Vooral het keuzeonderdeel (10 ec) en de scriptie (20 ec) lenen zich daartoe. Je kunt zowel in september als in februari met dit programma beginnen, maar de opbouw is optimaal wanneer men in september begint.