Zoek in de site...

Overzicht programma


Cursusnaam


Vakcode


EC


1


2

3

4
NT2-onderwijs en weten-schappelijk onderzoek

LET-TWM-NTC402

5 X X
Algemene didactiek LET-TWM-NTC405 5 X X
Methods in language research* LET-TWM402 5 X X
Taaltoetsing/
Language testing
LET-TWM401 5 X X
Vakdidactiek NT2 LET-TWM-NTC407 5 X X
Keuzevak Zie tabel onderaan 5

Stage NT2:
Docentstage

LET-TW-STAGENT21 8 X X X

Stage NT2:
Expertstage

LET-TW-STAGENT22 2 X X X
Masterscriptie LET-TWM400 20 X X X X

*Alleen verplicht voor studenten die nog geen achtergrond in statistiek hebben. Studenten die al een inleidend statistiekvak hebben gevolgd kunnen voor Research Methods in Language Research vrijstelling aanvragen bij de facultaire examencommissie.

Met het oog op jouw specifieke toekomstplannen en interesses mag je naast de verplichte vakken een keuzecursus in je studieprogramma opnemen. Dit betekent dat je uit een speciaal samengesteld aanbod van relevante universitaire mastercursussen (meest uit de opleidingen Taalwetenschappen/Linguistics en Communicatie- en Informatiewetenschappen) een cursus kiest.

Je mag ook zelf een keuzevak voorstellen dat op de Radboud Universiteit of een andere universiteit als mastervak wordt aangeboden. Hiervoor moet je echter toestemming vragen aan de facultaire examencommissie. De roostering van deze keuzecursus in het totale studieprogramma is afhankelijk van de keuze die je zelf maakt.

Lijst met keuzevakken:

Volgt z.s.m.

Cursuscode Cursusnaam

Masterlanguage cursussen binnen de categorie *EDUhttps://masterlanguage.nl/

  • Fremdsprachenunterricht: plurilingual und plurikulturell  *EDU*
  • Apprendre le français *EDU*
  • Taalkunde in de klas *EDU*
  • Aprender español hoy *EDU*
  • Learner Corpus Research and Language Teaching *EDU*