Zoek in de site...

Denktank

De denktank is een cursus waarin je in een interdisciplinair team van 6-8 studenten onder begeleiding van een docent aan de slag gaat met een actueel vraagstuk van een bedrijf, instelling of organisatie. Samen werk je toe naar een eindproduct dat van toegevoegde waarde is voor de partner.Meer lezen over de totstandkoming van de denktank, vorige projecten en ervaringsverhalen? Lees het online denktank magazine!

Doel en opzet

De opzet van de denktank is vergelijkbaar met hoe in de maatschappij onderzoek wordt gedaan op projectbasis. Je gebruikt daarbij de kennis en vaardigheden die je in je major- en minorcursussen hebt opgedaan en breidt deze verder uit door van elkaar te leren tijdens het werken aan het project. Op die manier ontwikkel je competenties voor je professionele toekomst, want in een project zoals een denktank zullen er zaken misgaan, op persoonlijk, relationeel, procesmatig of inhoudelijk vlak. Het is dan belangrijk dat je als team goed met deze uitdagingen omgaat en er lering uit trekt. Dat is - naast het afleveren van een kwalitatief goed en voor de partner waardevol eindproduct - waar het in de denktank ook om draait.

Individuele invulling

Je kunt ook kiezen voor een individuele invulling van de denktank:

Stage bij bedrijf of organisatie

Individuele onderzoeksstage

Commitment en toetsing

Een denktank vraagt veel commitment van alle betrokkenen. Zo ga je een commitment aan richting de partner om een passend en kwalitatief goed eindproduct af te leveren, maar natuurlijk ook richting elkaar als team. Dat betekent dat je niet alleen bereid bent om 280 uur te investeren, maar ook dat je je committeert aan o.a. constructief samenwerken, een professionele houding t.o.v. de opdrachtgever en elkaar en het creëren van een veilige (leer)omgeving.

Tegelijkertijd weten we uit eerdere jaren dat dit best een uitdaging kan zijn en het proces ook niet altijd even soepel zal verlopen. Mede daarom wordt de denktank beoordeeld met voldaan of niet voldaan. Want hoewel iedereen ernaar streeft om in goede harmonie een zo mooi mogelijk eindproduct te realiseren, is voor het behalen van de leerdoelen het proces, waarin niet alles altijd vlekkeloos zal verlopen, minstens net zo belangrijk. Juist in die situaties wordt een beroep gedaan op competenties als flexibiliteit die op de arbeidsmarkt ook veel gevraagd zijn.

Ingangsvoorwaarden

Voor de denktank geldt een ingangsvoorwaarde:

  • Thematische minor: De themacursus moet behaald zijn om aan de denktank van de betreffende thematische minor te mogen deelnemen. Daarnaast wordt het ook zeer sterk aanbevolen dat je de cursus Wetenschap en Samenleving gevolgd hebt voordat je aan de denktank deelneemt.
  • Buitenlandminor: De cursus Study abroad: Academia & Society moet behaald zijn om aan de Think tank: Study Abroad te mogen deelnemen.

Eerste semester

Wil je de denktank in het eerste semester volgen en voldoe je aan de ingangsvoorwaarden die hier links beschreven worden? Schrijf je dan in voor de cursus Denktank / Think tank (LET-LETMI-DT00).