Zoek in de site...

Disciplinair pakket Kunstgeschiedenis

Betrokken opleiding: Kunstgeschiedenis
Minorcoördinator: dr. Bram de Klerck
Toegankelijk voor: Studenten van alle opleidingen, mits wordt voldaan aan de ingangseisen op cursusniveau.
Ingangseisen: Zie ingangseisen per cursus
Periode: 1-4

Inhoud

Dit pakket biedt een staalkaart van onderwerpen en periodes, methodes en benaderingen die de Kunstgeschiedenis te bieden heeft. Daarmee wordt studenten de mogelijkheid geboden zich te oriënteren op de diverse mogelijkheden van het vakgebied, of hun kennis en inzicht te vergroten. Studenten kunnen, met inachtneming van de ingangsvoorwaarden van de afzonderlijke cursussen, het pakket naar eigen inzicht samenstellen, al dan niet in aansluiting op hun eigen hoofdstudie of ter voorbereiding op een masteropleiding.

Kies je voor dit disciplinaire pakket, kies dan voor 20 EC cursussen uit de onderstaande lijst.

Code

Cursus*

Periode

Aantal EC

LET-KGB1110

Middeleeuwse werelden 1: beeldende kunst van 400-1400

1

5

LET-KGB205

De kunst van het kijken: beeldlezen

1

5

LET-KGB291

Art and Resistance in Latin America

1

5

LET-KGB275

American Art

1&2

5

LET-LET200

De academicus voor de klas

1&2

5

LET-KGB280

Dutch Global Age

1&2

5

LET-KGB293

Asian Architecture: Exchange and Globalization

1&2

5

LET-KGB1210

De visuele cultuur van de renaissance

2

5

LET-KGB1350A

De geboorte van de moderniteit: Kunst van de lange negentiende eeuw

3

5

LET-KGB1220

Realisme en illusionisme: De lange zeventiende eeuw

3

5

LET-KGB292

Global Contemporary Art

3

5

LET-KGB1710

Building Europe 1: Architecture from Late Antiquity to the Renaissance

3

5

LET-KGB1720

Building Europe 2: Architecture from 1600-Today

4

5

LET-KGB703

Fake or fortune: onderzoek naar authenticiteit en vervalsing

4

5

LET-KGB704

Perspectives on photography: History and Theory

3&4

5

LET-KGB245

Toegepaste kunst

4

5

LET-KGB1400A

Tussen zelfreflectie en activisme: Kunst van het interbellum tot nu

4

5

LET OP: Het is helaas niet mogelijk om bij de roostering van de cursussen uit de disciplinaire en interdisciplinaire pakketten bij voorbaat rekening te houden met je persoonlijke collegerooster. Je kunt een cursus dus alleen volgen als je rooster het toelaat. Als je hierbij tegen problemen aanloopt, neem dan contact op met je studieadviseur.