Zoek in de site...

Disciplinair pakket Nederlandse Taal en Cultuur

Betrokken opleiding: Nederlandse Taal en Cultuur
Minorcoördinator: Dr. J. Muijres, j.muijres@let.ru.nl
Toegankelijk voor: Alle studenten van de Radboud Universiteit, behalve studenten Nederlandse taal en cultuur.
Ingangseisen:

Zie ingangseisen per cursus

Periode: 1-4

Inhoud

Als je wilt kennismaken met de rijkdom en de geheimen van de Nederlandse taal en de Nederlandse literatuur dan is dit pakket zeer geschikt voor jou. Het taalgebruik, de structuur en de geschiedenis van de taal, de letterkunde, allemaal komen ze aan bod in cursussen die in het disciplinair pakket Nederlandse taal en cultuur worden aangeboden. Het is mogelijk om vakken uit diverse disciplines binnen de neerlandistiek te volgen (literatuur, taal, communicatie), maar het is ook mogelijk een pakket samen te stellen met enkel vakken op bijvoorbeeld het gebied van de Nederlandse literatuur. In dat geval volg je bijvoorbeeld Literaire theorie en analyse, De Nederlandse canon van middeleeuwen tot heden en De ander in de moderne Vlaamse literatuur. Ook een pakket op het gebied van de Nederlandse taalkunde of taalbeheersing kan worden samengesteld.

Kies je voor dit disciplinaire pakket, kies dan voor 20 EC cursussen uit de onderstaande lijst.

Omdat iedere student een andere achtergrond heeft, kan het samenstellen van de minor het beste gebeuren in samenspraak met een van de studieadviseur van Nederlands. We raden je dan ook sterk aan om snel via de website van het STIP (www.ru.nl/letteren/stip) een afspraak te maken!

Code

Cursus

Periode

Aantal EC

LET-NTCB141

Literaire analyse

1&2

5

LET-NTCB130

Taal, communicatie en media

1

5

LET-NTCB139

Moedertaalverwerving

1&2

5

LET-NTCB129

Semantiek en morfologie

3&4

5

LET-NTCB221

Inleiding Psycholinguïstiek

1&2

5

LET-LET200

De academicus voor de klas

3&4

5

LET-NTCB128

Middelnederlands en Vroegnieuwnederlands

1&2

5

LET-NTCB144

De canon van de Nederlandse literatuur van 1800 tot heden

3&4

LET-NTCB138

Argumentatie, retorica en publiek debat

3&4

5

LET-NTCB216

Realisme en secularisering in de 19de-eeuwse literatuur

3&4

5

LET-NTCB222

Taalverandering in context

3&4

5

LET-NTCB251

Publieksgericht schrijven

3&4

5

LET OP: Het is helaas niet mogelijk om bij de roostering van de cursussen uit de disciplinaire en interdisciplinaire pakketten bij voorbaat rekening te houden met je persoonlijke collegerooster. Je kunt een cursus dus alleen volgen als je rooster het toelaat. Als je hierbij tegen problemen aanloopt, neem dan contact op met je studieadviseur.