Zoek in de site...

Informatie voor niet-Letteren studenten

De Faculteit der Letteren biedt een aanzienlijk aantal minoren aan. Studenten van buiten de Letterenfaculteit van de Radboud Universiteit kunnen kiezen voor cursussen uit verschillende minoren en pakketten.​

Minoren

  • Disciplinair pakket: Elke Letterenopleiding heeft een eigen minor (disciplinair pakket). In die minor zijn cursussen opgenomen die open staan voor studenten van buiten die opleiding. In de disciplinaire pakketten wordt o.a. ook taalvaardigheidsonderwijs Frans, Duits en Spaans aangeboden.

  • Thematische minor: De Letterenfaculteit biedt minoren over actuele, maatschappelijke onderwerpen aan. De vaste onderdelen van deze minoren (themacursus, cursus Wetenschap en Samenleving en een denktank) staan m.i.v. 2021-2022 ook open voor studenten van andere faculteiten.

  • Interdisciplinair pakket: Elke thematische minor heeft naast de vaste onderdelen ook een eigen interdisciplinair pakket. Elk interdisciplinair pakket bestaat uit cursussen van meerdere opleidingen van de Letterenfaculteit (en soms ook van andere faculteiten van de Radboud Universiteit), die allemaal nauw samenhangen met het thema van de betreffende minor.

​​​Je kun​t zelf een aantal cursussen uit een thematische minor en/of (inter)disciplinair pakket kiezen om tot het gewenste aantal studiepunten te komen dat je nodig hebt voor jouw minor.

Let op!

  • Niet alle cursussen die open staan voor studenten van buiten een bepaalde opleiding staan ook open voor studenten van buiten Letteren. Controleer dus of de cursussen die je wilt volgen open staan voor bijvakkers.
  • Als een cursus open staat voor bijvakkers, controleer dan ook of je aan de inhoudelijke ingangseisen van de cursus voldoet.
  • Als je de denktank wilt volgen, houd dan rekening met de ingangsvoorwaarde (themacursus behaald).
  • In sommige interdisciplinaire pakketten zijn ook cursussen van andere faculteiten opgenomen die niet standaard open staan voor bijvakkers. Of studenten van buiten de Letterenfaculteit ook toegang hebben tot die cursussen, kan niet gegarandeerd worden.
  • Na afloop ontvang je geen minorcertificaat.