Zoek in de site...

Praktische informatie

Er zijn een aantal praktische punten die voor jou van belang (kunnen) zijn.

Inschrijven

  • Om te kunnen deelnemen aan minoronderwijs en ervoor te zorgen dat alle cursussen op de juiste plek in je Studievoortgangsoverzicht (SVO) komen te staan, moet je je van tevoren via OSIRIS inschrijven, zowel voor de minor als voor de afzonderlijke cursussen binnen die minor.
  • Inschrijven voor de minor (via Specialisatie) en het (inter)disciplinaire pakket (via Minor) doe je in juli. Gebruik dit stappenplan, zodat je geen belangrijke onderdelen mist.
  • Inschrijven voor de minorcursussen doe je tijdens de reguliere inschrijfperiodes (juli voor onderwijs in sem. 1; december voor onderwijs in sem. 2).

Brugprogramma

Studeer je aan de Faculteit der Letteren en wil je een Letterenmaster volgen waarvoor je niet automatisch toelaatbaar bent o.b.v. je majoropleiding? In sommige gevallen kun je je minorruimte gebruiken om je inhoudelijk voor te bereiden op de master.

Individuele invulling

Je sluit je minor af met een denktank, maar je kunt er ook voor kiezen hier een individuele invulling aan te geven door te kiezen voor een individuele stage bij een bedrijf/organisatie of een onderzoeksstage. Houd dan rekening met het tijdpad: je verzoek moet voor een stage in het eerste semester uiterlijk 15 juli ingediend zijn en voor een stage in het tweede semester uiterlijk 15 december.

Twee bachelors

Voor studenten die voor twee bacheloropleidingen aan de Faculteit der Letteren staan ingeschreven en met de eerste opleiding in of na september 2018 gestart zijn, geldt het volgende:

  • De student kan voor één van diens opleidingen vrijgesteld worden van het volgen van een minor (40 EC).
  • De student hoeft voor de invulling van de minor bij één van deze opleidingen alleen de vaste onderdelen van die minor te volgen.

Zie voor meer informatie de OER van je opleiding.
Combineer je een bacheloropleiding aan de Faculteit der Letteren met een  bachelor aan een andere faculteit, kun je vrijgesteld worden van de keuzeruimte van de minor en hoef je alleen de vaste onderdelen te volgen.

Dien hiervoor een verzoek in bij de examencommissie.