Zoek in de site...

Beleid, Organisatie en Communicatie

Beleid en communicatie vormen de hoekstenen van elke organisatie (maatschappelijk, cultureel, politiek of commercieel). Elke organisatie wordt immers beoordeeld op haar beleid; op het maken van doordachte keuzes met voldoende draagvlak. Voor de ontwikkeling en implementatie van dat beleid heb je communicatie nodig: om te informeren, weerstanden weg te nemen, te motiveren, overtuigen of om begrip te kweken. In deze minor doe je ervaring op in het begeleiden van beleidsvorming en ontwikkelen van communicatiestrategieën. Je leert ook om op een academische manier beleid en communicatie te analyseren en te reflecteren op het samenspel van beide. Na afronding van deze minor heb je inzicht in de principes van beleidsvorming en weet je hoe je communicatie kunt inzetten om sturing te geven aan beleid in professionele organisaties.

KernvraagHoe kan communicatie bijdragen aan het ontwikkelen en implementeren van strategie en beleid?
Minorcoördinator: Prof. dr. Wilbert Spooren (wilbert.spooren@ru.nl)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vaste onderdelen

Lees meer over de denktank, individuele stage bij een bedrijf of organisatie en onderzoeksstage.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Keuzecursussen (20 EC)

Naast de vaste onderdelen kies je voor 20 EC keuzecursussen. Er zijn twee mogelijkheden om deze ruimte in te vullen:

  1. Je kiest een disciplinair pakket, waarbij je voor 20 EC cursussen volgt bij één opleiding. Een overzicht van de disciplinaire pakketten vind je hier.
  2. Je kiest voor 20 EC cursussen uit het hieronder opgenomen interdisciplinaire pakket van de minor Beleid, Organisatie en Communicatie. Dit pakket bestaat uit cursussen van meerdere opleidingen van de Letterenfaculteit (en ook van andere faculteiten van de Radboud Universiteit), die allemaal nauw samenhangen met het thema van deze minor.

Let op!

  • Wil je wijzigingen aanbrengen in de keuzecursussen van de minor of je keuzeruimte elders (andere faculteit of universiteit) invullen, moet je zes werkweken voor de start van de minor een gemotiveerd verzoek indienen bij de examencommissie. Bij interdisciplinaire pakketten toetst de examencommissie of deze wijzigingen passen binnen het thema van de minor en bij disciplinaire pakketten of er sprake is van disciplinaire samenhang.
  • Kies je een of meerdere cursussen die door een andere faculteit worden aangeboden, houd er dan rekening mee dat zij mogelijk andere inschrijfdeadlines voor cursusinschrijvingen hanteren. Kijk op de STIP-pagina van de betreffende faculteit en/of de OER van de betreffende opleiding voor meer informatie. Met name bij de Faculteit der Managementwetenschappen is dit het geval.
  • Het is helaas niet mogelijk om bij de roostering van de cursussen uit de disciplinaire en interdisciplinaire pakketten bij voorbaat rekening te houden met je persoonlijke collegerooster. Je kunt een cursus dus alleen volgen als je rooster het toelaat. Als je hierbij tegen problemen aanloopt, neem dan contact op met je studieadviseur.

Code

Cursus

Periode

Aantal EC

LET-CIWB150-IBC

Corporate Communication

1&2

5

MAN-BCU191

Kernthema's van de bestuurskunde**

1

6

MAN-BCU337

Government in the Digital Age**

1

6

LET-NTCB130

Taal, Communicatie en Media

1

5

LET-CIWB262

Interne Communicatie*

1

5

MAN-BCU312

Organisatietheorie**

2 6

LET-CIWB262-IBC

Internal Communication*

2

5

LET-ACWB701

Cultuur en politiek

3

5

MAN-BCU2015A

Comparative Public Administration**

3

6

MAN-BCU336

European Governance**

3

6

LET-ACWB700

Veldonderzoek cultuur

3&4

10

LET-NTCB138

Argumentatie, retorica en publiek debat

3&4

5

LET-CIWB267

Ontwerp van Overtuigende Teksten

3&4

5

LET-NTCB251

Publieksgericht schrijven

3&4

5

LET-GESB926

The history of international organisations

4

5

* Het is niet toegestaan om beide met een * gemarkeerde cursussen te volgen.
** Houd rekening met de strikte inschrijfdeadlines die de Faculteit der Managementwetenschappen voor cursusinschrijvingen hanteert.