Zoek in de site...

Educatieve pre-master Nederlands - pakket E

Examenprogramma:
LET-P-LETC-NE-22 - Educatieve premaster  Nederlands 60 - pakket E

Studenten met een afgeronde HBO-opleiding Journalistiek

Cursus naam Code 1 2 3 4 EC
Literaire analyse LET-NTCB141 X X 5
De canon van de Nederlandse literatuur van middeleeuwen tot 1800 LET-NTCB143 X X 5
Praktische Onderzoeksvaardigheden Neerlandistiek LET-NTCB140 X 5
Middelnederlands en Vroegnieuwnederlands LET-NTCB128 X X 5
Inleiding Psycholinguïstiek LET-NTCB221 X X 5
De canon van de Nederlandse literatuur van 1800 tot heden LET-NTCB144 X X 5
Taalverandering in context LET-NTCB222 X X 5
Kwantitatieve methoden in de Neerlandistiek LET-NTCB223 X X 5
Taal in actie: discourse-analyse LET-NTCB232 X X 5
Historisch en modern letterkundig onderzoek LET-NTCB250 X X 5
Bachelorwerkstuk:
Letterkunde
Taalkunde

LET-NTCB300LK
LET-NTCB300TK
X X 10
Totaal 60

Dit pre-masterprogramma is een indicatie van het programma dat voor het collegejaar 2022-2023 geldt.

* Het bachelorwerkstuk moet betrekking hebben op Letterkunde of Taalkunde