Zoek in de site...

Aanspreekpunten

Studenten Informatiepunt Letteren (STIP)

Het Studenten Informatiepunt Letteren is de centrale plek op de Faculteit der Letteren voor al je vragen over je studie. Op de 7e verdieping van het Erasmusgebouw kun je elke doordeweekse dag terecht bij de medewerkers van de studentenbalie.

E 7.02
www.ru.nl/letteren/stip
stip@let.ru.nl
024 36 121 96

Studieadviseur

Een overzicht van alle studieadviseurs vind je op de website van het Studenten Informatiepunt Letteren. Je kunt via deze website ook online een afspraak inplannen.

Toelatingscommissie

De toelatingscommissie is verantwoordelijk voor de toelating tot de masters en stelt in die hoedanigheid de pre-masterprogramma’s vast. De toelatingscommissie beslist over alle aanvragen voor de pre-masters. De Faculteit der Letteren heeft een centraal aanspreekpunt voor al je vragen aan de toelatingscommissie: toelatingscommissie@let.ru.nl.

Ben je al pre-masterstudent en is er een dringende reden waarom je pre-masterprogramma moet worden aangepast? Bespreek dit eerst met de studieadviseur en dien daarna een verzoek in bij de toelatingscommissie.

Meer informatie over de toelatingscommissie vind je op de website van het Studenten Informatiepunt Letteren.

Examencommissie

Als pre-masterstudent kun je alleen bij de examencommissie terecht voor verzoeken die te maken hebben met de examinering van cursussen zoals extra tentamenmogelijkheden, deadlines, klachten over een beoordeling of over de gang van zaken bij een tentamen. De examencommissie kan geen vrijstellingen geven voor de pre-master of het programma aanpassen.

Meer informatie over de examencommissie vind je op de website van het Studenten Informatiepunt Letteren.

Opleidingscommissie

Iedere opleiding heeft een opleidingscommissie. De helft van de leden van een opleidingscommissie wordt gekozen door en uit de studenten van de opleiding, de andere helft van de commissie bestaat uit leden van het wetenschappelijk personeel van de betreffende opleiding. De opleidingscommissie houdt zich bezig met het waarborgen en het verbeteren van de kwaliteit van de studie. Zie voor meer informatie en contactgegevens de website van het Studenten Informatiepunt Letteren. Let op! Kijk bij de opleidingscommissie van de bacheloropleiding waar specifieke cursussen van je pre-master bij horen (te herkennen aan de afkorting in de cursuscode die volgt op “LET-“). Het kan soms zijn dat je voor de ene cursus bij de ene commissie moet zijn en voor een andere cursus bij de andere.