Zoek in de site...

Nederlands HBO 60

Examenprogramma:
LET-P-LK-N-22 - Letterkunde pre-master HBO – Nederlands 60

Programma voor studenten met een HBO – Nederlands vooropleiding

Cursus naam Code 1 2 3 4 EC
Mentoraat LET-NTCB000 X X X X 0
Literaire analyse LET-NTCB141 X X 5
De canon van de Nederlandse literatuur van middeleeuwen tot 1800 LET-NTCB143 X X 5
Bijbel en Klassieken in de Nederlandstalige literatuur LET-NTCB310 X X 5
Middelnederlands en vroegnieuwnederlands LET-NTCB128 X X 5
Middeleeuwse auteurs als entertainers en moraalridders LET-NTCB214 X X 5
Praktische Onderzoeksvaardigheden Neerlandistiek LET-NTCB140 X
Literaire theorie LET-NTCB142 X X
De canon van de Nederlandse literatuur van 1800 tot heden LET-NTCB144 X X
1 van de volgende 2 vakken*: 5

- Realisme en secularisering in de 19de eeuwse literatuur*

LET-NTCB216

X X
- Literatuur en engagement in de Verlichting en Romantiek* LET-NTCB215 X X
Historisch en modern letterkundig onderzoek LET-NTCB250 X X 5
Bachelorwerkstuk Letterkunde (Nederlands) LET-NTCB300LK X X 10
Totaal 60

Dit pre-masterprogramma is een indicatie van het programma dat voor het collegejaar 2022-2023 geldt. Pre-masterprogramma's zijn aan verandering onderhevig.