Zoek in de site...

Taalwetenschappen pre-master Language Variation and Multilingualism

Examenprogramma:
LET-P-TW-GL-22 - Taalwetenschappen pre-master LVM 60

Cursus naam Code 1 2 3 4 EC
Van klank tot woord of
Fonologie (verplicht)
LET-ETCENB213
LET-NTCB224
X
X
X
X
5
Fonetiek (verplicht) LET-TWB129 X X 5
Inleiding Psycholinguistiek (verplicht) LET-NTCB221 X X 5
Semantiek (verplicht) LET-TWB116 X X 5
Van woord tot zin (verplicht) LET-TWB133 X X 5
Moedertaalverwerving (verplicht) LET-NTCB139 X X 5
Bachelorwerkstuk (verplicht) LET-TWB300A X X 10
Voor de resterende punten, keuze maken uit:
Onderzoeksontwerp en Beschrijvende statistiek (5ec)

Taalkundige databestanden (5ec)
Gebarentaal en dovencultuur (5ec)
Sociolinguistiek (5ec)
Tweedetaalverwerving (5ec)
Het leren en onderwijzen van Nederlands als tweede taal (5ec)
Geletterdheid (5ec)
Neurolinguistiek (5ec)
Pragmatiek (5ec)
LET-TWB126


LET-TWB121


LET-TWB128

LET-TWB137
LET-TWB138

LET-TWB228


LET-TWB248
LET-TWB251
LET-TWB320
X


XXXX


X

X

XX

X


X
XX

X


X

20

5

5

5

5
5


5


5
5
5
5

Totaal 60

Dit pre-masterprogramma is een indicatie van het programma dat voor het collegejaar 2022-2023 geldt. Pre-masterprogramma's zijn aan verandering onderhevig.

Voor verplichte vakken wordt de roostermakers gevraagd deze niet op hetzelfde moment te roosteren. Bij keuzevakken bestaat de kans dat deze op een zelfde moment als een ander keuzevak of een verplicht vak vallen.