Zoek in de site...

Bachelorprogramma op hoofdlijnen

De bacheloropleiding Natuur- en Sterrenkunde bestaat uit een cursusprogramma met hoorcolleges, werkcolleges, tutorcolleges, project-georiënteerd onderwijs en practica.

Het curriculum van 3 jaar (180 ec) is als volgt opgebouwd:

 • Verplichte vakken
  Dit programma geeft je een stevige natuurkundige basis, met o.a. mechanica, elektromagnetisme, kwantummechanica als onderwerpen. In het eerste jaar volg je ook de nodige wiskundevakken samen met de wiskundestudenten, omdat wiskunde de taal is die je nodig hebt om de natuurkunde te begrijpen. Daarnaast volg je een aantal programmeervakken en fysisch-chemische cursussen. Andere verplichte onderdelen zijn natuurkundepractica, een cursus schrijfvaardigheid en een filosofiecursus.
 • Vrije keuze
  Hierin kun je zelf cursussen naar keuze volgen (al of niet uit het natuur- en sterrenkundecurriculum). Als onderdeel van deze vrije keuzeruimte kun je een minor (van 15 tot 30 ec) volgen.
 • Portfolio
  Hierin wordt de ontwikkeling van je academische vaardigheden bewaakt en ontwikkel je een perspectief op je verdere studie- en werkloopbaan.
 • Bachelorstage
  Dit is de afsluiting van de opleiding. Tijdens je bachelorstage laat je zien dat je in staat bent zelfstandig wetenschappelijk onderzoek te doen.