Zoek in de site...

Bachelorstage

De bachelorstage vormt de apotheose van het bachelorprogramma voor de natuur- en sterrenkunde studenten.

In voorbereiding op de stage zijn afdelingsbezoeken ingeroosterd, zodat de student zich kan oriënteren op stageafdelingen en -onderwerpen. Deze bezoeken zijn een verplicht onderdeel van de stage.

De stage wordt afgesloten met een schriftelijk verslag/scriptie en met een mondelinge, door een jury beoordeelde presentatie tijdens het bachelorsymposium. Het geheel wordt beoordeeld door een supervisor van de stageafdeling en een 2e beoordelaar van een andere afdeling.
De stage is ingeroosterd in kwartaal 11 en 12. Het project kan zuiver theoretisch, dan wel observationeel, of puur instrumenteel zijn. In overleg met de examencommissie is het mogelijk de stage buiten de Faculteit NWI te doen. De begeleiding dient wel vanuit één van de natuur- of sterrenkunde afdelingen plaats te vinden, evenals de beoordeling.