Zoek in de site...

Bachelorprogramma op hoofdlijnen

De bachelor Science geeft je de kans breed kennis te maken met de Natuurwetenschappen en vervolgens op het grensvlak van twee disciplines echt de diepte in te gaan.

Sinds studiejaar 2019-2020 is het programma van de opleiding wat meer vast omlijnd dan daarvoor, maar je kunt nog steeds veel kiezen om je eigen richting te bepalen. We starten met een breed eerste jaar waarin je op niveau kennis maakt met de hele Natuurwetenschappen. Voor jaar twee en drie kies je één van de drie grensvlakken tussen natuurkunde, scheikunde en biologie waarbij een aantal kernvakken is vastgelegd. Je hebt daarnaast nog steeds veel ruimte om eigen keuzes te maken en je voor te bereiden op een mooie aansluitende masteropleiding of eventueel een baan.

Na de bachelor heb je, afhankelijk van je keuzes, toegang tot verschillende moleculaire, natuurkundige of medisch biologische masteropleidingen.

Omdat veel van het onderwijs samen met andere, monodisciplinaire, opleidingen wordt gevolgd is het niveau hoog. Ook zijn enkele van deze opleidingen Engelstalig. Bij veel vakken zul je dus de Engelse taal gebruiken en internationale studenten tegenkomen.