Zoek in de site...

Procedure voor bachelorstages

De registratie van de stage loopt sinds kort via Osiris Zaak. Je kunt je daarom niet meer direct inschrijven voor de cursus.

  • Start een Zaak op in Osiris (instructies kun je hier (pdf, 161 kB) vinden).
  • Na het opstarten van de Zaak kun je daar het intake formulier invullen. Vul dit samen met je beoordelaar (goedgekeurd examinator, zie hier) in, zodat alle details voor beide partijen besproken zijn. In overleg met de docent wordt ook een 2e beoordelaar (goedgekeurd examinator) gevraagd.*
    Voor externe stages dien je, aanvullend op het intake formulier in Osiris Zaak, dit formulier (pdf, 425 kB) te gebruiken voor de stageovereenkomst met het bedrijf/ de universiteit waar je de stage gaat doen. Je hoeft alleen de eerste drie pagina’s zelf in te vullen en  jouw stagebedrijf te vragen om hun gegevens in te vullen en de overeenkomst te tekenen. Zodra de overeenkomst door jou en het stagebedrijf is getekend, kun je de overeenkomst uploaden in je Osiris Zaak.
  • Op het intake formulier vul je niet alleen begindatum en verwachte einddatum in, maar ook andere activiteiten die je tijdens je stageperiode gaat doen, bijvoorbeeld een cursus volgen of studentassistent zijn. Je wordt ook gevraagd om een pdf met een omschrijving van je stageopdracht te uploaden (min. 1/2 en max. 1 A4). Indien je stage over een duurzaamheidsonderwerp gaat en je wilt in aanmerking komen voor de duurzaamheidsgetuigenis, dan dien je een motivatieformulier aan je stageopdracht toe te voegen (meer informatie vind je hier).
  • Het intake formulier wordt na het inleveren ter goedkeuring voorgelegd aan de stagecoördinator. Na goedkeuring wordt je automatisch ingeschreven in de cursus.
  • Na voltooien van je stage en het schrijven van je stageverslag kun je dit uploaden op http://thesissubmission.science.ru.nl.**
  • Je eerste beoordelaar ontvangt het document per email. Zodra je eerste en tweede beoordelaar je stage/verslag hebben beoordeeld bepaalt de eerste beoordelaar je eindcijfer en levert het testimonium in bij onderwijsadministratie, waarna je eindcijfer in Osiris wordt verwerkt.

**Waneer een stage en/of thesis vertrouwelijk is, mag de inhoud niet gedeeld worden met derden en teken je een 'Non-Disclosure Agreement (NDA). Wanneer je in het SPIB-proces het stageverslag/thesis moet uploaden en NDA selecteert, wordt het verslag vertrouwelijk opgeslagen op de servers van de faculteit en wordt geen plagiaatcontrole gedaan. Mocht het bedrijf/de universiteit waar je je stage/thesis doet geen opslag op de universiteitsservers wensen, dan kan een 'verklaring bewaring stageverslag tbv visitatie (pdf, 67 kB)' worden geupload in thesissubmission in plaats van het daadwerkelijke verslag (dit formulier kan door je examinator worden gevonden onder 'Forms' op Radboudnet). Het bedrijf/de universiteit verklaart in dit document dat het stageverslag/thesis opgeslagen zal worden voor 5 jaar en alleen (vertrouwelijk) gedeeld zal worden in het geval van mogelijke beoordeling door de Examencommissie bij visitatie.