Zoek in de site...

Bachelorprogramma op hoofdlijnen

De bacheloropleiding Wiskunde bestaat uit een cursusprogramma met hoorcolleges, werkcolleges, tutorcolleges, project-georiënteerd onderwijs en practica.

Het curriculum van 3 jaar (180 ec) is als volgt opgebouwd:

 • Verplichte vakken
  Dit programma geeft je een stevige wiskundige basis, met o.a. analyse, calculus en lineaire algebra als onderwerpen. Andere verplichte onderdelen zijn een cursus schrijfvaardigheid en een filosofiecursus.
 • Keuzecursussen wiskunde
  Dit zijn  cursussen waarin je je kan verdiepen in die onderwerpen die jij interessant vindt. Ze kunnen ook een goede voorbereiding zijn op een master in die richting.
 • Vrije keuze (36 ec)
  Hierin kun je zelf cursussen naar keuze volgen (al of niet uit het wiskundecurriculum). Als onderdeel van deze keuzeruimte kun je een minor (van 15 tot 30 ec) volgen.
 • Portfolio
  Hierin wordt de ontwikkeling van je academische vaardigheden bewaakt en ontwikkel je een perspectief op je verdere studie- en werkloopbaan.
 • Bachelorscriptie
  Dit is de afsluiting van de opleiding. Tijdens je bachelorscriptie laat je zien dat je in staat bent zelfstandig wetenschappelijk onderzoek te doen.