Zoek in de site...

Programma B3 (Cohort 2020, derde jaar)

Hierna staat het programma van het derde jaar zoals dat in studiejaar 2021-2022 gevolgd kan worden door studenten die in 2019 zijn begonnen met de dubbele bachelor Wiskunde-Informatica. Dikgedrukte cursussen zijn verplichte Wiskunde cursussen; schuingedrukte cursussen behoren tot het Informatica gedeelte van het curriculum. Voor de keuze Informatica kun je kiezen uit de richtingen Software Science, Data Science en Cyber Security (elk 12 EC). Het is de bedoeling dat je één volledige specialisatie doet.

Naast cursussen rond je in het derde jaar tevens het Informatica-portfolio bij NWI-IBI010 Reflectie en Beroepsorëntatie af, en schrijf je je bachelorscriptie bij Wiskunde (NWI-WB035C Bachelorscriptie Wiskunde) of Informatica (NWI-IBC033 Bachelorscriptie Informatica). Deze cursussen zijn niet aan een specifiek semester gekoppeld, alhoewel bij de verdeling van de studielast rekening gehouden is met plaatsing in respectievelijk kwartaal 2 en 4.

Wijzigingen in 2022-2023

In het derde jaar zijn geen wijzigingen opgetreden.

Keuzes en studielastverdeling

In het derde jaar is er op diverse plaatsten in het curriculum sprake van keuze (zowel qua cursussen of planning). De belasting per kwartaal hangt dus een beetje af van de keuzes die je maakt, maar totale omvang van het derde jaar is 75 EC. De verschillende mogelijke keuzes kunnen moeilijk worden weergegeven in onderstaand schema; een beter beeld van de samenhang vind je in het kleurenschema van het hele programma van cohort 2020 (pdf, 148 kB). Neem bij vragen of problemen met je planning contact op met de studieadviseur voor de dubbele bachelor, Bram Arens.

1e Semester:
Kwartaal 1
Kwartaal 2
NWI-FFIL101 Inleiding Filosofie en Ethiek[1] (3 EC, kan ook in kw2)
NWI-WB012B Ringen en Lichamen
deel 1/2 (3 van 6 EC)
NWI-WB011 Discrete Wiskunde
(3 EC)
NWI-IBC020 Information Systems
(3 EC)

NWI-IBC035 Academic Writing for Computing Scientists
(3 EC, kan ook in kwartaal 2)

NWI-IBI010 Reflection and Vocational Orientation
(3 EC, kan worden verspreid)
Keuzeruimte wiskunde
(3 of 6 EC)
Keuzeruimte wiskunde
(3 of 6 EC)
Keuze Informatica: Software Science  (6 EC)
NWI-IBC041 New Devices Lab
(6 EC)
Keuze Informatica: Data Science  (6 EC)
NWI-IBI008 Data Mining
(6 EC)
Keuze Informatica: Cyber Security  (6 EC)
NWI-IBC023 Introduction to Cryptography
(6 EC)
Totaal: 15 - 21 EC
(afhankelijk van gemaakte keuzes*)
Totaal: 18-21 EC
(afhankelijk van gemaakte keuzes*)

------

2e Semester: 
Kwartaal 3
Kwartaal 4
NWI-WB025C Modellenpracticum
(6 EC)
NWI-WB012B Ringen en Lichamen
deel 2/2 (3 van 6 EC)
NWI-IBC042 Parallel Computing
(3 EC)
NWI-IBC026 Semantics and Correctness (3 EC) NWI-IBC047 Law, Privacy and identity(3 EC)
NWI-IBI001 Software Engineering
(6 EC)
NWI-WB035C Bachelorscriptie Wiskunde of
NWI-IBC033 Bachelorscriptie Informatica
(12 EC)
Specialisatie Informatica: Software Science  (6 EC)
NWI-IBC024 Software Verification
(3 EC)
NWI-IBC025 Semantics and Rewriting (3 EC)
Specialisatie Informatica: Data Science  (6 EC)
NWI-IBC036 Big Data
(6 EC)
Specialisatie Informatica: Cyber Security  (6 EC)
NWI-IPC026 Web Security
(3 EC)
NWI-IBC034 Operating Systems Security (3 EC)
Totaal: 21 of 24 EC
(afhankelijk van gemaakte keuzes*)
Totaal: 21 EC

____________________________________________________________________

[1] Kan naar keuze worden vervangen door NWI-I00036 IT and Society in KW3.
*De totale omvang van het derde jaar bedraagt 75 EC; de belasting per kwartaal is sterk afhankelijk van de keuzes die je maakt.