Zoek in de site...

Onderwijsinstituten

Elke opleiding is deel van een onderwijsinstituut. Het bestuur van het onderwijsinstituut is verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van de studieprogramma's. Zij formuleren ook de Onderwijs- en Examenregeling (OER), waarop de studieprogramma's zijn gebaseerd.

De belangrijkste contactinformatie van elk onderwijsinstituut is hieronder te vinden. De opleidingscoördinatoren zijn verantwoordelijk voor de (gedeeltelijke) inhoud van de studieprogramma's en de onderwijscoördinatoren zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de cursussen. Elk instituut heeft bovendien een of meerdere studentassessoren, wiens namen je hier kunt vinden.

Biowetenschappen:

Onderwijsdirecteur: prof. dr. Ad Ragas

Opleidingscoördinator bachelor Biologie:

dr. Peter Klaren
dr. Marc van Wanrooij
Opleidingscoördinator master Biology: dr. Eric Visser
Opleidingscoördinator master Medical Biology: dr. Hendrik Marks
Onderwijscoördinator: drs. Janine Gossen
Contact: iobw@science.ru.nl

Informatica & Informatiekunde:

Onderwijsdirecteur: prof. dr. Lejla Batina
Opleidingscoördinator bachelor Informatica: dr. Peter Achten
Opleidingscoördinator master Informatica: dr. Johannes Textor
Opleidingscoördinator Informatiekunde: dr. Marieke de Vries
Onderwijscoördinator: drs. Vera Kamphuis

Moleculaire Wetenschappen:

Onderwijsdirecteur: prof. dr. Elias Vlieg
Opleidingscoördinator Scheikunde: dr. Dennis Löwik
Opleidingscoördinator Moleculaire Levenswetenschappen: dr. Joost Martens
Opleidingscoördinator Science: dr. Paul Kouwer
Onderwijscoördinator: dr. Luc-Jan Laarhoven

Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde:

Onderwijsdirecteur: prof. dr. Paul Tiesinga
Opleidingscoördinator bachelor Natuur- en Sterrenkunde: dr. Steffen Wiedmann
Opleidingscoördinator master Natuur- en Sterrenkunde: prof. dr. Peter Jonker
Opleidingscoördinator bachelor Wiskunde: dr. Wieb Bosma
Opleidingscoördinator master Wiskunde: dr. S. Sonner
Onderwijscoördinator: ir. drs. Emily van Mierlo