Zoek in de site...

Invulling keuzevakken

Tijdens de bachelor Communicatiewetenschap heb je 20 EC* aan vrije keuzeruimte: 5 EC in B2 en 15 EC in B3.  Afhankelijk van je studievoortgang, planning en interesse kun je de keuzecursussen ook op een ander moment doen. De keuzeruimte mag je zelf invullen, maar bedenk goed wat je wil met deze vrije invulling zodat het een toegevoegde waarde heeft voor jouw persoonlijke ontwikkeling of toekomstige werkveld. Wil je verbreden of juist verdiepen? Waar liggen je interesses, wat wil je leren en waarom, op welk niveau doe je de cursussen etc.? Je wordt geadviseerd om met je coach van de leerlijn Professionalisering hierover in gesprek te gaan of ga met je vragen langs bij de studieadviseur.


Mogelijkheden:

 1. Je mag alle cursussen op WO-niveau in Nederland kiezen voor je keuzeruimte. Dat kan dus bij een andere opleiding aan de Radboud Universiteit, maar ook cursussen bij een andere universiteit in Nederland behoort tot de mogelijkheden.
 2. Je mag een cijfer van een cursus maar één keer op een diploma laten opnemen. Doe je twee opleidingen en wil je cursussen van de andere opleiding gebruiken voor de invulling van je keuzeruimte? In dat geval wordt de cursus opgenomen met een vrijstelling (in plaats van cijfer), de studiepunten tellen wel gewoon.
 3. WO-cursussen die je hebt behaald voor aanvang van de studie Communicatiewetenschap mogen opgenomen worden in de vrije keuze ruimte met een vrijstelling (dus niet met cijfer). Uitgezonderd zijn cursussen op basis waarvan je al vrijstelling hebt gekregen voor een cursus binnen Communicatiewetenschap.
 4. Je doet cursussen in het buitenland. Het tweede semester van het B3-jaar is doorgaans het meest geschikte moment om naar het buitenland te gaan: cursussen die je in het buitenland behaalt kunnen ook gebruikt worden als invulling van je keuzeruimte. Je moet de cijfers van de cursussen voor omrekening naar het Nederlandse puntensysteem voorleggen aan het International Office Social Sciences. Het is goed mogelijk je keuzeruimte in te vullen aan een universiteit in het buitenland. Ben je daarin geïnteresseerd, kijk dan onder Studeren in het buitenland.
 5. Wil je een cursus bij een opleiding doen aan een HBO-instelling? Dien dan een beargumenteerd verzoek in bij de examencommissie om te kijken of je die cursus(sen) mag gebruiken voor je vrije keuze invulling.
 6. Als onderdeel van de keuzeruimte mag je opnemen:
  • De cursus Verlengde stage (SOW-CWB3051) van 5 EC. Dit biedt je de mogelijkheid om een deel van de tijd van de vrije ruimte in je stage te steken.
  • Eén van de cursussen waar je reflecteert op de gekozen invulling van je keuzeruimte:
   • SOW-CWB3044             Interdisciplinaire reflectie minor 1          1 EC
   • SOW-CWB3045             Interdisciplinaire reflectie minor 2          2 EC
   • Toelichting: cursussen bij andere opleidingen kunnen verschillend in studielast zijn, veel voorkomend zijn 5 en 6 EC. Heb je cursussen (al dan niet in combinatie met de Verlengde stage) gekozen en mis je slechts 1 of 2 EC dan kun je er voor kiezen (hoeft dus niet) om je keuzeruimte aan te vullen tot een omvang van 15/18/20* EC met één van de volgende cursussen (let wel: je mag ze niet allebei doen!).

    Let op: Als je deel wilt nemen aan de reflectie-opdracht dan moet je je hiervoor uiterlijk eind periode 3 melden bij de coördinator van de cursus, Henk Westerik.

Hoeveel studiepunten heeft de keuzeruimte?

Het aantal te behalen studiepunten voor de keuzeruimte hangt af van het studiejaar dat je bent begonnen met de bachelor én of je wel of geen studievertraging hebt opgelopen. Als uitgangspunt geldt:

 • Studenten die in 2018-2019 of later met de studie zijn begonnen, hebben een keuzeruimte van 20 EC (5 EC in B2 en 15 EC in B3);
 • Studenten die in 2017-2018 zijn begonnen met de studie, hebben een keuzeruimte van 15 EC;
 • Studenten die in 2016-2017 of eerder met de studie zijn begonnen, hebben een keuzeruimte van 18 EC;
 • Studenten die onder de overgangsregeling van studiejaar 2019-2020 vallen en door vervangende cursussen meer studiepunten halen dan in het voorgaande studieprogramma, mogen de te veel behaalde studiepunten compenseren in de keuzeruimte.

Wat moet je doen?

 • Raadpleeg de informatie over de keuzeruimte op de opleidingspagina van de website van het Studenten Informatiepunt (STIP). Je vindt er tips hoe je je zoektocht kan aanpakken en andere informatie
 • Overleg met je coach of studieadviseur
 • Vraag vooraf goedkeuring aan de  examencommissie als je cursussen op een HBO wilt doen
 • Zorg dat cijfers van behaalde cursussen in het buitenland worden omgerekend door het International Office Social Sciences, daarna komen ze pas in Osiris te staan
 • Behaalde cijfers van andere opleidingen aan de RU komen vanzelf in Osiris te staan. Dat geldt niet als je cursussen behaalt buiten de RU. Zorg in dat geval voor een formele cijferlijst en lever dat in bij STIP, zodat je behaalde cijfers verwerkt kunnen worden in Osiris.
 • Op het moment dat je je bachelordiploma gaat aanvragen, moet je opgeven welke cursussen als keuzeruimte moeten worden opgenomen. Zorg er voor dat je genoeg studiepunten behaalt voor je vrije keuzeruimte! Heb je extra cursussen gedaan? Die kan je op je diploma laten nemen als extra-curriculaire cursussen.