Zoek in de site...

Programma B3

Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4

SOW-CWB3047 
Bachelorthesis 
(5 EC)

SOW-CWB3047 Bachelorthesis (5 EC)

SOW-CWB3047 Bachelorthesis (5 EC)

SOW-CWB3052 
Human machine communication 
(5 EC)

SOW-CWB3048 Ethiek van de digitale media
(5 EC)

SOW-CWB3049 Stage***
(5 EC)

SOW-CWB3049 
Stage ***
(5 EC)

SOW-CWB3046 
Gevorderde statistiek 
(5 EC)

* Keuzecursus
(5 EC)

* Keuzecursus
(5 EC)

* Keuzecursus
(5 EC)

SOW-CWB3050 Professionalisering 3 **

SOW-CWB3050 Professionalisering 3 **

SOW-CWB3050 Professionalisering 3 **

SOW-CWB3050 Professionalisering 3 (5 EC)**

* Kijk voor de mogelijke invullingen van de keuzeruimte bij invulling keuzeruimte.

** De cursus Professionalisering 3 loopt over het gehele studiejaar, studiepunten worden in periode 4 toegekend.

***Meer informatie over stage vind je ook onder het kopje Stage.

Overzicht en planning

Kijk ook eens bij opbouw van het programma om meer inzicht in het bachelorprogramma te krijgen. Vooral het overzicht van het bachelorprogramma (pdf, 113 kB) is handig voor je planning.

In de jaarplanning (pdf, 94 kB) vind je de verdeling van de onderwijs- en tentamenperiodes over studiejaar 2022-2023, inclusief de vrije dagen en onderwijsvrije periodes.

Overgangsregelingen

In een onderwijsprogramma kunnen overgangsregelingen voor komen als je een bepaalde cursus niet hebt behaald en er nieuwe cursussen in het programma komen. Dat geldt in studiejaar 2022-2023 in ieder geval voor het B1-jaar. Deze en andere overgangsregelingen vind je hier.