Zoek in de site...

Stage

In het 2de semester van het derde jaar staat de stage gepland, zie ook de cursusinformatie over de Stage. Veel studenten gaan dan stage lopen, maar op andere momenten stage lopen is ook mogelijk. Als je bijvoorbeeld uitloopt met je studie, naar het buitenland gaat of een half jaar fulltime stage wil lopen kun je kiezen voor een andere planning. Ga in ieder geval géén stage lopen in het 1ste semester van het derde jaar, want dan is daar geen ruimte voor.

Als je meer inhoudelijke informatie wil om je alvast te oriënteren op de stage, kun je je in Osiris inschrijven voor de cursus Stage en vind je op Brightspace informatie. Dat kan gedurende het gehele studiejaar. In het derde jaar is er in periode 2 een informatiebijeenkomst over de stage. Doorgaans wordt als stelregel gebruikt dat je 3 maanden voor je stage op zoek moet naar een plek. Eerder rondkijken en je oriënteren kan natuurlijk geen kwaad.

Voor de stage moet je minimaal 230 uur stage lopen. Je kunt zelf kiezen hoe je dit plant in het 2de semester, voorbeelden:

  • over een langere periode 3 dagen per week. Je kunt dan een keuzevak of je bachelorscriptie er naast doen
  • in periode 4, en dan 5 dagen per week. Je kunt bijvoorbeeld alle keuzevakken in periode 3 afronden naast je bachelorscriptie.

Let bij je planning op andere studieverplichtingen, zoals bachelorscriptie, Professionalisering 3 en keuzevakken. De ervaring leert dat je naast een full time stage geen tijd overhoudt voor andere zaken.

Als je in het 2de semester naar het buitenland gaat, dan kun je kiezen om je stage in de zomervakantie na je tweede jaar of in die periode na je derde jaar te doen. Je kunt dan in nominale tijd je bachelor afronden. Je mag er ook voor kiezen om in een vierde bachelorjaar stage te gaan lopen.

In plaats van studie-uitwisseling kun je er ook voor kiezen om in het buitenland stage te lopen.

Tevens kun je 5 EC van je keuzeruimte gebruiken om je stage te verlengen. Je kiest dan voor de cursus Verlengde stage.

De planning van je stage kun je bespreken met de studieadviseur.